01 feb 2011

1000 nieuwe bomen in Mechelen

Mechelen staat vandaag letterlijk in de steigers. Overal worden pleinen en straten heraangelegd. In één beweging wordt de stad vergroent. Want niet alleen de bossen en parken moeten de long van Mechelen zijn. Ook in de stad is er nood aan groen. Schepen van leefmilieu Marina De Bie (Groen!) heeft dus een missie. Schepen van leefmilieu Marina De Bie:"Ik zit tegenwoordig vaak op de fiets, op zoek naar plaatsen in de stad die we kunnen vergroenen. Dat resulteerde al in plannen voor nieuwe parken, speelbossen, groene pleinen enzovoort? Een logisch onderdeel van onze plannen is uiteraard ook de aanplanting en heraanplanting van bomen waar dat kan en nodig is. Waar plaats is op de vesten, komen er bomen bij. We spreken niet van kleine, eenjarige boompjes. We zullen bomen aanplanten van ongeveer 10 jaar oud, met een omtrek van minstens 25 à 30 cm. De nieuwe bomen komen er op open plekken op de middenbermen, kruispunten en straathoeken. We zullen ook zieke bomen vervangen waar nodig. De vesten zullen groener en schaduwrijker zijn." In het voorjaar van 2011 start dan de fase van de (her)aanplanting van meerjarige bomen in wijken en dorpen. De bloem- en boombakken zullen dan volgens een nieuw en verbeterd spreidingsplan neergepoot worden, overal in de stad. Ondertussen staat Mechelen overal letterlijk in de steigers. Straten en pleinen krijgen een nieuw gezicht. Schepen De Bie ziet de vele werven in de stad als een kans om de stad een nieuw groen elan te geven."De heraangelegde pleinen zoals de Korenmarkt en het Sint-Romboutskerkhof worden mooie groene ankerpunten in de stad. Ze krijgen nieuwe, meerjarige bomen. De nieuwe bomen zullen het woonkarakter van die buurten nog versterken. Ook in heraangelegde straten zoals bijv de

Keldermansvest of binnenkort de Generaal de Ceuninckstraat planten we meer bomen dan vroeger. We planten soorten die goed gedijen in stedelijke context, die snel groeien en dus ook snel schaduw bieden aan weggebruikers en gevels. Tegen 2012 willen we 1000 bomen hebben geplant. Want we mogen niet vergeten: in de snelst groeiende stad van Vlaanderen is kwaliteit van leven een essentieel onderdeel van beleid. Waar bomen groeien zullen stadsmensen altijd liever werken en wonen. En dus zijn die 1000 bomen een must voor Mechelen."

Hoe komt het dat openbare werken en vergroening hand in hand gaan in Mechelen?"In de eenentwintigste eeuw zal stedenbouwkunde meer en meer duurzaam, ecologisch en landschappelijk geïntegreerd zijn. Die overtuiging deel ik met Schepen van Openbare Werken Greet Geypen. Samen ontwikkelen we een visie op de openbare ruimte die verder moet gaan dan het zuiver functionele. Straten, pleinen maar ook bouwprojecten moeten de omgeving doen heropleven, doen bloeien. We merken trouwens dat vele architecten en ontwerpers ook al op die trip zitten. 'Green design' is niet langer een beperking maar juist een meerwaarde voor een ontwerp. Dat is een goeie trend. Want steden moeten ademen. Letterlijk en figuurlijk."

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.