08 aug 2013

16 zieke paardekastanjes moeten gekapt worden

Op de Hendrik Speecqvest staat een laan van al iets oudere paardenkastanjes. De laatste jaren zijn er bij een aantal van deze bomen zware takken afgebroken en op de openbare weg gevallen. Uit een nader onderzoek van de gezondheidstoestand van deze bomen bleek dat zestien van de veertig bomen er slecht aan toe zijn.  Drie van de zestien bomen werden onderzocht door een externe boomdeskundige. Deze bomen bleken aangetast te zijn door een houtrotschimmel ( goudvliesbundelzwam of Pholiota aurivella) op de stam en gesteltakken en door een bacterie die de bloedingsziekte veroorzaakt ( Pseudomonas syringeae ssp.). Verder onderzoek door de dienst natuur ? en groenontwikkeling bevestigde dat nog dertien andere bomen gelijkaardige problemen en gebreken vertoonden.
 
In 2012 is voor het kappen van deze zestien bomen een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd. Op 31 juli is de stedenbouwkundige vergunning voor het kappen van deze zestien bomen, verleend door de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar.
 
In de loop van 2013 is bij een aantal bomen opnieuw takbreuk voorgekomen, ook bij nog niet te kappen bomen, met materiële schade als gevolg.  Om de veiligheid van alle openbare weggebruikers te waarborgen zullen de stedelijke uitvoeringsdiensten de rode pardenkastanjes die niet gekapt worden sterk insnoeien in de loop van augustus. Na uitvoering van deze snoeiwerken zullen de te kappen bomen gerooid worden.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.