10 mrt 2011

6500 nieuwe bomen voor Thiebroekbos

VZW Natuur - en Landschapszorg is deze week begonnen met de duurzame herbebossing van Thiebroekbos. 6500 enten van autochtone bomen werden er aangeplant.  De aanplanting kadert in de duurzame bosbeheerplannen die Stad Mechelen en Agentschap Natuur en Bos hebben ontwikkeld voor de 14ha grote groene long. Totale kostprijs van de herbebossing: €15.700. Volgens Schepen van leemilieu Marina De Bie is een nieuwe fase aangebroken voor het natuurgebied.

 

Schepen De Bie:"Nadat het bos werd uitgedund kan er nu eindelijk worden herbebost. De duizenden enten van diverse boomsoorten zullen Thiebroek doen heropleven. Wie hier in de toekomst komt wandelen zal hazelaars, meidoorns, lijsterbessen, vuilbomen, Gelderse roos, essen en elsen ontdekken. Allemaal autochtone boomsoorten die zich perfect aanpassen aan de groeicondities van onze streek. Het wordt een prachtig wandelbos voor de Mechelaars."

 

Thiebroekbos is één van de drie officiële Mechelse natuurgebieden (naast Den Battelaer en de Oude Dijle-arm) en heeft volgens Marina De Bie hoge prioriteit in het leefmilieubeleid van Mechelen.

 

"We moeten een uiterst duurzaam beleid uitstippelen voor onze natuurgebieden. Een natuurlijk biotoop is altijd kwetsbaar, zeker in stedelijk gebied. Er moet naar evenwicht worden gestreefd. Soms gaat dat vanzelf, maar hier moest de natuur een handje worden geholpen. De herbebossing was een absolute noodzakelijkheid. De diversiteit zal door deze herbebossing groter zijn. En de keuze voor autochtoon plantmateriaal maakt het bos ook sterker, resistenter. Ook de fauna in het natuurgebied wordt daardoor trouwens geholpen. Vele insectensoorten zijn bijvoorbeeld aangepast geraakt aan de bloeitijd van autochtone planten en bomen."

 

Aangeplant bosgoed:

1500 Alnus glutinosa  (els) (Aut, Kempen)

2000 Fraxinus excelsior  (es) (Aut, Kempen)

2100 Quercus robur (eik) (Aut, Brabant)

300 Corylus avellana (hazelaar)

150 Craetegus  monogyna (meidoorn)

150 Rhamnus frangula (sporkenboom) (Aut, Brabant)

150 Sorbus aucuparia (lijsterbes) (Aut, Brabant)

150 Viburnum opulus (Gelderse roos)

 

De essen en eslen zijn gratis aangeleverd door ANB.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.