27 jun 2018

Raamcontract aanbesteed: Den Abeel en 5 andere daken nog dit jaar ‘Zonneklaar’

Momenteel wordt er 500 000 kWh elektriciteit per jaar geproduceerd met de zonnepanelen op gebouwen van de Groep Mechelen. Met het project ‘Zonneklaar’, waarbij een derde betaler de zonnepanelen plaatst en onderhoudt, kan deze hoeveelheid gevoelig opgetrokken worden. Met de officiële overhandiging van het eerste paneel vandaag, kan deze uitrol van start gaan.

Lokale energieproductie

Lokale energieproductie is één van de pijlers van de Convenant of Mayors. Om de CO2-uitstoot terug te dringen, moet massaal overgeschakeld worden op groene energie. Zo veel mogelijk energie moet lokaal opgewekt worden. Voor lokale energieproductie zijn de mogelijkheden beperkt. Enkele maanden geleden werd reeds bekendgemaakt dat er enkele windmolens op Mechels grondgebied kunnen, maar het aantal geschikte locaties hiervoor blijft beperkt.

Waar is geen gebrek aan in een stedelijke context zoals Mechelen? Daken! In ons land is het rendabel om zonnepanelen te plaatsen, al blijkt er momenteel  nog een zeer groot potentieel aan onbenutte, geschikte daken. Het project ‘Zonneklaar’ moet er voor zorgen dat de elektriciteitsproductie uit zonne-energie gevoelig hoger gaat.

 

Zonneklaar

Het doel van het project Zonneklaar is het realiseren van zonnepanelen op publieke en private gebouwen, door middel van een derdepartijfinanciering. Schepen Marina De Bie (Klimaat en Energie) legt uit: “Via de derdepartijfinanciering stelt een eigenaar zijn/haar dak ter beschikking van een externe partner die er zonnepanelen op legt en deze onderhoudt zolang het contract loopt. De eigenaar van het dak betaalt enkel een vergoeding die niet hoger mag zijn dan de kostprijs voor elektriciteit voorheen. Na aflopen van het contract wordt de eigenaar van het gebouw ook eigenaar van de zonnepanelen. Op die manier kunnen we snel veel zonnepanelen uitrollen, zonder dat wij als stad of de andere partners een grote investering moeten doen.”

Het is de bedoeling om via dit project een vermogen van 2 MW te genereren, wat zou overeenkomen met een geschatte productie van 1 700 000 kWh. Dit komt overeen met het jaarlijkse verbruik van een 500-tal gezinnen. Hierdoor zou de totale productie groene energie op het Mechels grondgebied met 13% stijgen. Het totaal aantal zonnepanelen in Mechelen bedraagt momenteel ruim 53 000 stuks, waarvan 2500 op gebouwen van Groep Mechelen. Bij afronding van het project in 2021, moet het mogelijk zijn om een gemiddelde van 1 paneel per Mechelaar te realiseren op het grondgebied. Bovendien wordt ook de mogelijkheid tot burgerparticipatie voorzien. Het bedrijf PerPetum dat de opdracht zal uitvoeren, gaat binnenkort op zoeken naar burgers die mee willen investeren in het project. Via deze methode van zonnedelen krijgen deze investeerders jaarlijks een rendement op hun investering uitgekeerd. De details hiervan zullen binnenkort bekend worden, wanneer deze operatie wordt opgestart.

Vandaag werd het eerste zonnepaneel uit de eerste fase van het project officieel overhandigd. Daarmee kan de installatie van de eerste reeks zonnecollectoren van start gaan. Nog dit jaar zullen panelen gelegd worden op LDC’s Den Abeel en De Schijf van Zorgbedrijf Rivierenland en op sporthallen Arena Walem, Appelaar Muizen, Kouter Leest en Paardenstraatje van AGB Sport Actief Mechelen. Voor de verdere uitrol vanaf volgend jaar komen ook de andere LDC’s en sporthallen van de stad in beeld, alsook de wijk- en dorpshuizen, H30 / H32 en Hangaar S. Momenteel wordt ook onderzocht op welke manier de huurwoningen van het zorgbedrijf en Woonpunt mee in dit systeem kunnen opgenomen worden. Ook bedrijven werden aangeschreven, daar zijn voorlopig nog een 15-tal geïnteresseerden om via Zonneklaar zonnepanelen te leggen.

 

Is jouw dak zonneklaar?

Om zoveel mogelijk particulieren te stimuleren zonnepanelen te leggen, zet de stad vooral in op het aanbieden van gratis advies. Een onafhankelijke expert komt hierbij aan huis om je te laten weten of je dak al dan niet geschikt is voor zonnepanelen. Op dit moment vroegen al ruim 100 Mechelaars een vrijblijvend advies aan, de onafhankelijke experts gingen al bij 60 mensen langs om de haalbaarheid van de installatie van zonnepanelen te bekijken. Mensen die uiteindelijk beslissen om zonnepanelen te plaatsen, kunnen dit goedkoper doen via de samenaankoop zonnepanelen die ook dit jaar in samenwerking met de provincie wordt georganiseerd. De afgelopen vier jaar was de samenaankoop telkens goed voor zo’n 1500 extra PV-panelen. Vorig jaar was een duidelijke uitschieter met meer dan 2700 panelen. Inschrijven voor de samenaankoop dit jaar kan nog vrijblijvend tot 7 augustus.

 

Praktisch