13 jun 2013

Altijd al eens in de Dijle willen springen? Doe het met de Big Jump op 14 juli.

Altijd al eens in de Dijle willen springen? Doe het met de Big Jump. Die vindt op 14 juli 2013 voor de twaalfde maal plaats. Je geeft met je sprong een sterk signaal voor proper water aan alle beleidsmakers. Het rivierwater in de Dijle en andere rivieren is er de laatste jaren op vooruit gegaan, maar de waterkwaliteit kan nog fors verbeteren. Ook dit jaar springen er bekende Mechelaars mee, zoals Véronique Leysen van Ketnet. "Iedereen is welkom om mee te springen," zegt schepen van Leefmilieu en Duurzaamheid Marina De Bie. "Zwemmen in proper water in open lucht is heerlijk. Jammer genoeg zijn het aantal openbare plaatsen waar dit kan beperkt. De Big Jump drukt iedereen nog eens op de feiten: de waterkwaliteit van onze waterlopen moet beter. Zuiver water is ook nodig om onze natuur weer gezond te maken ? op het platteland maar ook in de stad. Vissen en vogels moeten weer een plek krijgen in onze rivieren." De Big Jump wordt in heel Europa georganiseerd. Op

www.bigjump.be staan alle deelnemende steden en gemeenten opgelijst. In Mechelen wordt gesprongen ter hoogte van de Haverwerf. Iedereen welkom vanaf 14u. Om 15u springen alle deelnemers het water in.

Europese deadline in 2015

Het is een Europese afspraak dat in 2015 alle waterlopen een "goede ecologische toestand" bereikt moeten hebben. Dat is de essentie van de Europese Kaderrichtlijn Water. De Vlaamse regering heeft die doelstelling overgenomen. Maar tot nu toe is er te weinig vooruitgang geboekt. Onze waterlopen worden nog dagelijks vervuild. Door de industrie, de landbouwsector én door huishoudens. Een gemiddelde Vlaming verbruikt dagelijks 120 literwater. Bad, douche en wc-spoelingen zijn samen goed voor 85 literper dag. Momenteel wordt zo'n 80% van het afvalwater in Vlaanderen gezuiverd. De resterende 20% belandt nog steeds, al dan niet via de openbare riolering, ongezuiverd in onze grachten, beken en rivieren.

Praktische info

Zondag 14 juli, 14-15.30u, Haverwerf, info: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, T 015-43 61 09, E bc.mechelsrivierengebied@natuurpunt.be, W www.natuurpunt.be/mechelsrivierengebied

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.