13 sep 2013

Autodeelhelden krijgen nieuwe voorbehouden parkeerplaats

De parkeerdruk en het milieu ontlasten, je maandelijkse uitgaven beperken en tegelijkertijd nog altijd een auto kunnen gebruiken wanneer je hem nodig hebt? Met autodelen kan het. Sinds 8 jaar promoot de stad samen met Autopia het particulier autodelen in Mechelen, met succes. Onze stad telt al 116 autodeelhelden. Vandaag werd een nieuwe, vierde voorbehouden parkeerplaats voor autodelers ingehuldigd in de Veluwestraat.  Een auto delen?

Autopia is een vzw die het autodelen tussen particulieren promoot en ondersteunt. Bij particulier autodelen maken meerdere mensen om beurt gebruik van één of meerdere gezamenlijke auto's. Je hoeft dus niet noodzakelijk over een eigen wagen te beschikken om er gebruik van te kunnen maken. Zo druk je de kosten en draag je jouw steentje bij aan een beter milieu. Samen met het aantal auto's daalt de parkeerdruk en komt er meer openbare ruimte vrij. Bovendien verhoogt het sociaal contact met buren, vrienden of kennissen, die samen met jou de auto delen.

 

Al 116 autodeelhelden in Mechelen

De stad Mechelen werkt sinds 2005 samen met Autopia om dit initiatief bekend te maken bij de Mechelaars. Met de campagne 'Wij delen onze krachten!' sporen Autopia en de stad zoveel mogelijk Mechelaars aan om een auto te delen en een echte autodeelheld te worden. De voorbije 8 jaar is het aantal gebruikers gestegen tot meer dan 116 binnen 14 autodeelgroepen. In totaal zijn er een 65tal gezinnen aangesloten bij Mechelse autodeelgroepen (soms lid van meer dan een groep).

Deze aantallen vertalen zich in een flinke besparing, zowel voor de gebruiker als voor het milieu:

  • Er rijden naar schatting 56 à 112 privéwagens minder rond in Mechelen (volgens onderzoek vervangt een deelwagen 4 à 8 wagens)
  • Daardoor komt er tussen de 336 à 672 meter stoeprand vrij
  • De autodelers zorgen jaarlijks gemiddeld voor 33 460 kg minder CO2-uitstoot

 Vandaag werd een vierde voorbehouden parkeerplaats voor autodelers van Autopia ingehuldigd, in de Veluwestraat.

 "We zijn een stad in volle groei en evolueren naar een stad van 100.000 inwoners en meer", vertelt schepen van Mobiliteit Marina De Bie. "Als iedereen een eigen auto zal hebben en gebruiken, staat niet alleen alles vast, maar moeten we ook broodnodige open ruimte gebruiken voor het inrichten van parkings in plaats van bv. extra parken. We zijn dan ook zeer blij dat het aantal autodeelgroepen blijft groeien. Dat die mensen er ook nog financieel en sociaal voordeel uit halen is dan weer een belangrijke persoonlijke stimulans."

 

Meer weten? Kom naar een infoavond!

Wil jij ook een autodeelheld worden in je buurt? Kom dan binnenkort naar een van de twee infoavonden:

  • Dinsdag 1 oktober om 20u in wijkhuis Arsenaal (Hamerstraat 21-25)
  • Donderdag 10 oktober om 20u in wijkhuis Nekkerspoel (Papenhofdreef 57A)

Je komt er alles te weten over de mogelijkheden, de praktische en juridische kant van verzekeringen, financiën, reservatie, enz. Bij voldoende gegadigden, kunnen zelfs al afspraken worden gemaakt rond de opstart van een autodeelgroep.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.