26 sep 2012

Buurtbewoners en stadslijst willen veilige Jubellaan

De wijkraad van de Tervuursesteenweg vraagt het Vlaams Gewest om de veiligheid op de Jubellaan aan te pakken en voerde hiervoor zaterdag actie.  De stadslijst staat volledig achter het initiatief van de buurtbewoners.  "Wij zijn al langer vragende partij om de Jubellaan op te waarderen en veiliger te maken.  Met onze aanwezigheid willen wij een duidelijk signaal geven dat er op korte termijn maatregelen nodig zijn", beamen Greet Geypen en Marina De Bie.  In samenspraak met de Kinder- en Tienerwerking Mechelen Zuid, de scouts Thila Coloma en wandelclub Opsinjoorke, wil de wijkraad van de Tervuursesteenweg aandacht vragen voor een veilige Jubellaan.  Hiervoor maakten ze een filmpje om de problematiek aan te kaarten en organiseerden ze afgelopen zaterdag een wandeling naar het kruispunt van de Jubellaan met de Mahatma Gandhistraat en met de wijk Rietstraat. De actievoerders hopen dat hun initiatief niet in dovemansoren zal vallen en dat de wegbeheerder - het Vlaams Gewest - hun actie serieus neemt.  Ook Marina De Bie die al langer vragende partij is voor een

duurzame en veilige aanpak, steunt het initiatief volledig.  "De problematiek van de Jubellaan wordt regelmatig door de stad aangekaart bij het Vlaams Gewest .  Helaas krijgen wij geen positief advies met betrekking tot de oversteekplaatsen, waar een snelheidsregime van 70 km/u van kracht is.  Dit betreuren we ten zeerste", laat ze verstaan.

Ook Greet Geypen kan zich volledig vinden in deze actie en schaart zich achter de buurtbewoners.  "Terwijl de stad in de wijk Tervuursesteenweg verschillende straten heeft heraangelegd, is het de laatste jaren stil gebleven rond de Jubellaan.  Buiten wat oplapwerk aan het asfalt ? en dit na lang aandringen van de stad ? heeft het Vlaams Gewest hier de laatste jaren niets noemenswaardig verwezenlijkt.  Gelukkig wordt er nu wel een oversteekplaats voorzien ter hoogte van de Colomalaan, maar dat is niet voldoende.  De buurtbewoners vragen achter meerdere oversteekplaatsen en terecht, want veiligheid moet altijd een topprioriteit zijn" 

Met hun aanwezigheid willen Greet Geypen en Marina De Bie wat meer ruchtbaarheid geven aan de actie van de buurtbewoners.  "Anderzijds willen wij wat meer gewicht in de schaal werpen en wij hopen dat de samenbundeling van onze krachten, deze keer het verschil kan maken.  De buurtbewoners hebben recht op veilige oversteekplaatsen en wij hopen dat het Vlaams Gewest zijn verantwoordelijk opneemt en zijn mening herziet".

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.