01 okt 2011

Druk najaar voor wijken en dorpen

Het belooft een druk najaar te worden voor de Mechelse wijk- en dorpsraden. Op het programma staat een uitwisseling met de wijkraden van Helmond en een eerste dag van de wijk- en dorpsraden. Deze zaterdag 1 oktober komt . Sinds 1982 is Mechelen verzusterd met deze stad in het Nederlandse Noord-Brabant. Er werd van bij het begin veel aandacht besteed aan culturele en bestuurlijke samenwerking en uitwisseling.

een grote delegatie van de wijkraden van Helmond op bezoek in Mechelen

Deze keer is het de beurt aan de wijk- en dorpsraden om van gedachten te wisselen. Een 40-tal afgevaardigden van de Helmondse wijkraden en wethouder van wijkgerichte werking, Jan Hendriks, zullen samen met leden van de Mechelse wijk- en dorpsraden en schepen Marina De Bie de dag doorbrengen. Op het programma staat een bezoek aan wijk- en dorpshuizen, een stadswandeling en uitwisseling rond sociale cohesie en representativiteit. Schepen De Bie: "We zijn ontzettend blij dat we zo'n grote delegatie uit Helmond mogen verwelkomen. Deze dag biedt een uitgelezen kans om van elkaar te leren."

Dag van de wijk- en dorpsraden

Zaterdag 19 november vindt de eerste editie plaats van de dag van de wijk- en dorpsraden. De stad biedt een aantal workshops aan waaruit de leden van de raden kunnen kiezen. Vergadertechnieken en communicatiestrategieën komen aan bod. Er wordt daarnaast voldoende tijd voorzien om onderling ervaringen uit te wisselen. Schepen De Bie: "We hopen dat veel vrijwilligers van de raden ingaan op dit aanbod. De workshops en het brainstormen met leden uit andere wijken kunnen elke werking alleen maar ten goede komen. Via deze weg willen we verder investeren in participatief bestuur."

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.