30 mei 2013

Een nieuwe raad van bestuur, het 50ste FRGE dossier en voorstelling campagne dakisolatie

Vandaag kon de pers kennismaken met de van . Onder het voorzitterschap van schepen van Energie en Klimaat

vernieuwde Raad van BestuurEnergiepunt MechelenMarina De Bie zetelen de komende jaren twaalf bestuurders in het bestuursorgaan van het autonoom gemeentebedrijf. Het gaat om afgevaardigden van de verschillende gemeenteraadsfracties. Gemeenteraadslid Patrick Princen werd aangeduid als plaatsvervangend voorzitter. 

Sinds oktober 2012 werden meer dan 50 dossiers om energiebesparende maatregelen te financieren behandeld door Energiepunt Mechelen. Vandaag werd het 50ste FRGE-dossier ondertekend door schepen De Bie: "Energiepunt Mechelen heeft zich op korte tijd als betrouwbare en interessante partner voor het financieren van energiebesparende investeringen in de markt gezet. Op termijn moeten we een veelvoud aan dossiers behandelen maar we zijn verheugd dat we het vijftigste dossier nu al kunnen goedkeuren." 

De cliënten van het Energiepunt zijn bovendien erg tevreden over de dienstverlening. Een cliënt getuigt: "Ons plat dak was dringend aan herstelling toe na verschillende lekken. De  isolatie moest helemaal vernieuwd worden. Het bleek te gaan om een serieuze investering. Eind vorig jaar maakten we via een dagblad kennis met lenen via Energiepunt Mechelen. We namen contact op met het infopunt en werden snel en efficiënt geholpen. Als tweeverdieners kwamen we niet in aanmerking voor een renteloze lening. Maar het 2% tarief was nog steeds erg aantrekkelijk. De terugbetaling kon op een flexibele manier opgezet worden."

"Daarnaast konden we beroep doen op de kennis van Energiepunt Mechelen om offertes te vergelijken. Over bijkomende premies kwamen we alles te weten. Al bij al een erg positieve ervaring, een aanrader voor wie flink wil besparen op zijn energiefactuur." 

Om het aantal energiebesparende investeringen in Mechelen verder op te drijven werd vandaag een nieuwe campagne voorgesteld: "Wie tussen 1 juni 2013 en 1 juni 2014 een dak isoleert, maakt kans om de reële kostprijs (met een maximum van 1.000 euro) terug te winnen. Dit moet het isoleren van daken een boost geven," aldus schepen De Bie. 

"Dakisolatie is een must voor elke woning. Niet minder dan 30% van alle warmte gaat verloren via het dak. Het plaatsen van thermische isolatie is dan ook dé belangrijkste ingreep om je woning energiezuiniger en comfortabeler te maken. En dat voel je meteen, ook in je portemonnee." De Vlaamse overheid wil bovendien dat tegen 2020 iedere woning van dakisolatie voorzien is. Daarom treedt vanaf 2015 een dakisolatienorm in werking. Op termijn zullen gebrekkig geïsoleerde woningen ongeschikt verklaard kunnen worden. Wie maximaal beroep wil doen op premies, fiscale voordelen en goedkope energieleningen kan best niet langer wachten.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.