29 mei 2012

Een positief tuin- en parkenplan

Leefbare groeistadMechelen groeit. Alle studies voorspellen een sterke

bevolkingstoename voor de komende jaren. Om onze stad aantrekkelijk en leefbaar te houden is er nood aan voldoende kwaliteitsvol groen. De stadslijst van vld-groen-m+ heeft daarom een gedetailleerd plan uitgewerkt met ruimte voor
19 stadstuinen en 8 stadsparken. Schepen van leefmilieu Marina De Bie is enthousiast: "Deze nieuwe parken en tuinen zullen Mechelen laten herademen. We hebben nood aan meer groen in de stad, dit plan komt daar ruimschoots aan tegemoet".

Mechelen
nog groener kleuren

De voorbije jaren zijn er al heel wat groene rustpunten
bijgekomen zoals het speelbos aan de Geerdegemstraat, de stadstuin aan het
ondernemerscentrum Oh! of de Karmelietentuin. Ook Tivoli en Kruidtuin kregen
een opknapbeurt. Met een goed beheer van de natuurgebieden en de creatie van
extra stadstuinen en ?parken moet Mechelen de komende jaren nog groener
kleuren.

Negentien
stadstuinen

In het stadscentrum zijn de plannen al uitgetekend voor tuinen
in het binnengebied van woonproject Clarenhof, de Sinte-Mettetuin aan de
OCMW-gebouwen tussen Bruul en Lange Schipstraat, de Rik Wouterstuin aan de
Befferstraat en groenzones aan het Sint-Romboutskerkhof en het Memoriaal
Kazerne Dossin.

Intra
muros...

De komende jaren zijn er mogelijkheden om tuinen te creëren aan
Spiegel-, en Keerbergstraat, evenals ter hoogte van de Hendrik Speecqvest en de
Ovam-parking in de Kanunnik De Deckerstraat. De stadslijst pleit er ook voor om
de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis open te stellen en het binnengebied
van de Varkensstraat te vergroenen. In het begijnhof is een kunstentuin
mogelijk ter ere van Jean-Paul Laenen.

...
en extra muros

In de stadswijken rondom de binnenstad zijn recent de werken
gestart voor een groen binnengebied aan Donkerlei. In Nekkerspoel wil de
stadslijst graag tuinen realiseren op de site Verbeemen, tussen
Nekkerspoelstraat en Paardenkerkhofstraat, alsook aan de Populierendreef. Ook
een Colomatuin en de doortrekking van het Tivolipark richting Eikestraat staan
op het verlanglijstje. Op de locatie van de huidige brandweerkazerne kan
eveneens een nieuwe stadstuin komen, zodra de brandweer verhuist naar een
nieuwe kazerne.

Acht
nieuwe stadsparken

Voor de uitbreiding van het Vrijbroekpark zijn reeds de eerste
stappen gezet. Bij de ontwikkeling van woongebied Stuivenberg is een bos- en
parkzone in de plannen voorzien.

De stadslijst wil voorts werk maken van een heuse parkengordel
met een Battelpark aan Bethaniënpolder, een Dijlepark aan de lus van de R6, een
Molenbergpark aan de wijk achter Racing Mechelen, een Vrouwvlietpark tussen
Liersesteenweg, Kadodderstraat en Ziekeliedenstraat en een Boerenkrijgpark aan
de kruising van Grote en Kleine Nieuwedijkstraat.

Het Spreeuwenhoekpark moet tot slot een buffer vormen tussen
industriezone Ragheno en de woonzones in Muizen.

Verstandig
beheer natuurgebieden

Ook de natuurgebieden op Mechels grondgebied moeten we optimaal
onderhouden waarbij we de publiekswerking versterken en de groenzones waar
mogelijk onderling verbinden en eventueel uitbreiden. Daarnaast moet de open
ruimte op het Hombeeks plateau behouden blijven.

Het Mechelse OCMW gaf de voorbije jaren al het goede voorbeeld
door haar parken en tuinen open te stellen. In samenwerking met
natuurverenigingen zijn 300 hectaren bosgrond in Mechelse randgemeenten beter
toegankelijk gemaakt.

Ambitieus
maar haalbaar

Dit plan is ambitieus, maar noodzakelijk om alle Mechelaars
voldoende woon- en leefkwaliteit te bieden. Bovendien is het realiseerbaar op
relatief korte termijn zonder al te grote infrastructurele ingrepen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.