26 sep 2012

Eerstesteenlegging wijkcentrum Tervuursesteenweg “Den Abeel”

Op woensdag 26 september 2012 werd om 10 uur het lokaal dienstencentrum Den Abeel in de Jozef Verbertstraat 61 Mechelen symbolisch gesloopt. Daarna werd de eerste steen onthuld van het nieuwe wijkcentrum Tervuursesteenweg "Den Abeel", een samenwerking tussen het OCMW Mechelen en stad Mechelen.  Steeds meer Mechelaars maken gebruik van de diensten van het lokale dienstencentrum van het OCMW en de wijkwerking van de stad. Dat is een zeer gunstige evolutie, want door deze ondersteuning kunnen mensen langer zelfstandig thuis wonen. Door deze evolutie veranderen uiteraard ook de noden van het dienstencentrum. Het zijn niet enkel bejaarden die van deze diensten gebruik maken, jong en oud kan hier in alle diversiteit terecht. Er moet dan ook ruimte voorzien worden voor allerhande activiteiten. De infrastructuur van het oude gebouw voldeed niet meer aan deze noden. Daarom werd beslist om over te gaan tot de bouw van een nieuw dienstencentrum aangepast aan de wensen en noden van de Mechelaars. 

Het bestaande gebouw van het dienstencentrum Den Abeel wordt volledig gesloopt. Op deze plaats krijgt het nieuwe wijkcentrum Tervuursesteenweg "Den Abeel" zijn definitieve stek. Er komt een polyvalente buurtzaal met overdekte fietsenstalling en zelfs de pétanquebanen worden overdekt. 

De bouw van een nieuwe wijkcentrum geeft een meerwaarde aan de wijk door de bundeling en integratie van de diensten van het OCMW en de stad op één locatie. Het stadsbestuur en het OCMW hebben gekozen voor een geïntegreerde werking in een open centrum waar iedereen van de wijk zich thuis voelt, waar iedereen aan bod komt en waar iedereen zich kan ontplooien. Het nieuwe wijkcentrum moet een stimulerende factor zijn in de persoonlijke ontwikkeling van elk individu binnen een sociaal netwerk, met bijzondere aandacht voor het bereiken en betrekken van kansengroepen. 

De kostprijs van dit project bedraagt 2.520.000 euro en wordt voor 487.000 euro gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Zowel het OCMW van Mechelen als de stad hebben een aandeel van respectievelijk 61,8% en 38,2%. Het OCMW werd aangesteld als gedelegeerd bouwheer. De vermoedelijke uitvoeringstermijn bedraagt 400 kalenderdagen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.