27 aug 2015

Energiepunt Mechelen helpt energie te besparen

Energiepunt Mechelen helpt energie te besparen  De verwarming van huizen is verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de totale CO2-uitstoot op het Mechelse grondgebied. De belangrijkste rol die de stad hierbij kan vervullen is het stimuleren van duurzame investeringen, een rol die Energiepunt Mechelen steeds actiever opneemt.  

Uit de nulmeting van FutureProofed voor het jaar 2011 bleek dat de huishoudens verantwoordelijk zijn voor 29 % van de CO2-uitstoot op het Mechels grondgebied. 85 % daarvan komt op rekening van het gebruik van aardgas en stookolie.

 

 

Gezien de aanzienlijke CO2-uitstoot veroorzaakt door de huishoudens, is dit een belangrijk aspect van de campagne Mechelen Klimaatneutraal, meer bepaald binnen de deelcampagne 'Maak je gebouw energiezuinig'. De globale campagne heeft tot doel de weg richting klimaatneutraliteit te plaveien door als stad het goede voorbeeld te geven, het draagvlak voor energiebesparing te versterken en de drempels die het maken van duurzame keuzes verhinderen weg te werken.

Omdat alles begint bij het verwerven van een duidelijke beeld van de huidige situatie, kan elke Mechelaar ook zijn eigen verbruik analyseren en vergelijken met gelijkaardige gezinnen. Dit kan door beroep te doen op de EnergieID-website. Deze tool laat toe om zowel je elektriciteits- en gasverbruik als waterverbruik en autokilometers te monitoren en zal de komende jaren een centrale spil in de campagne blijven.

 

Energiepunt Mechelen

 

Binnen Mechelen Klimaatneutraal is een belangrijke rol weggelegd voor Energiepunt Mechelen. Dit is in eerste plaats een verstrekker van goedkope of renteloze leningen voor duurzame verbouwingen (2% JKP). "Energiepunt Mechelen organiseert ook regelmatig samenaankopen. Door deze initiatieven zorgen we ervoor dat het verminderen van de  C02-uitstoot betaalbaarder wordt en de rompslomp die hiermee gepaard gaat verminderd wordt", aldus schepen en voorzitter van Energiepunt Mechelen Marina De Bie.

 

Momenteel lopen nog 2 samenaankopen:

  • Zonnepanelen: inschrijven niet langer mogelijk. De biedingen zijn binnen en de deelnemers krijgen binnenkort een persoonlijk voorstel.?
  • Groene stroom: aanbod via provincie Antwerpen, gesteund door de stad. Inschrijven kan nog tot 6 oktober via www.samengaanwegroener.be.

 

Ook de energiedagen zijn ondertussen een vaste waarde in de werking van Energiepunt Mechelen geworden. "Tijdens de energiedagen willen we de Mechelaars niet alleen informeren, maar er ook voor zorgen dat ze meteen aan de slag kunnen. Bij deze editie zijn het de architecten van Kamp C die duurzaam planadvies op maat te geven. Dit kan bovendien niet alleen tijdens de energiedagen. Op de website van Kamp C kan iedereen gratis advies vragen over duurzaam (ver)bouwen", geeft Patrick Princen, ondervoorzitter van Energiepunt Mechelen, mee. Op 27 en 29 oktober kunt u voor duurzaam planadvies terecht in het Huis van de Mechelaar. De plaatsen zijn beperkt en inschrijven is dus sterk aan te raden.

De derde Energiedag, 28 oktober, hebben geïnteresseerden de kans een demowoning of passiefwoning te bezoeken. "Advies krijgen is heel belangrijk, maar het blijft toch vaak heel abstract. Om mensen te overtuigen duurzame keuzes te maken is het zeker even belangrijk om goed in te kunnen schatten wat dit in de praktijk betekent. Een bestaand gebouw bezoeken en de ervaringen uit eerste hand vernemen is dan zeker een meerwaarde."

Alle info bekijken en inschrijven kan via de website van Energiepunt Mechelen.

 

Premies passiefhuizen uitgekeerd

 

Onlangs ontvingen twee Mechelse gezinnen een premie voor hun passiefhuis dat ze gebouwd hebben. Ondanks het beperkte aantal aanvragen van de premie, valt het belang van de pioniersrol die deze mensen vervuld hebben niet te onderschatten. De premie, die halfweg 2013 werd afgeschaft, bedroeg 2500 euro. Ze worden nu pas uitgekeerd omdat de panden uiteraard eerst gebouwd moeten worden en nadien ook nog het passiefhuiscertificaat verkregen moet worden.

Zoals iedereen, die al een huis gekocht of gebouwd heeft weet, doe je niet zo veel met dat bedrag. Toch was de premie belangrijk, vertelt schepen van Klimaat en Energie Marina De Bie: "De bouw van een passiefhuis was enkele jaren geleden voor veel potentiele bouwers niet eens een optie. Mensen kenden het onvoldoende of het werd als 'te duur' beschouwd. De premie was er vooral om mensen een extra duwtje te geven."

"Aangezien passiefhuizen ondertussen beter bekend zijn en de grote uitdaging ligt in het verduurzamen van het bestaande patrimonium, hebben we de premie vervangen door een breder verhaal rond energieverbruik. De initiatieven van Energiepunt Mechelen zijn daar een belangrijk onderdeel van", besluit de schepen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.