05 mrt 2012

Gemeenteraad keurt brownfieldconvenant site Verbeemen goed – sanering door nieuw woonproject en publiek groen

Op 23 december 2011 keurde de Vlaamse regering de definitieve versie van de brownfieldconvenant goed voor de site Verbeemen. Nu heeft ook de

gemeenteraad van Mechelen haar goedkeuring gegeven. Vanaf 2013 kan er gestart worden met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Aanvang
van de werken
is voorzien in 2014.

De site Verbeemen - in wijk
Nekkerspoel - heeft een totale oppervlakte van 11.000 m² en ligt middenin
woongebied. De bodem is ernstig vervuild met zware metalen en chemische stoffen.
Door het realiseren van een nieuw woonproject, met publiek groen, kan er werk
gemaakt worden van bodemsanering. Nadat de aanwezige bodemverontreiniging
gesaneerd is, komen er betaalbare woningen op 2 of 3 bouwlagen. Bij de
ontwikkeling van het project wordt de nadruk gelegd op een kwaliteitsvolle
woonomgeving: naast een publiek buurtpark worden kleine tuintjes voorzien.

Schepen van Leefmilieu Marina De
Bie: "Door jarenlange industriële activiteit zijn de voormalige terreinen van
Verbeemen ernstig vervuild. De goedkeuring van deze convenant maakt het
eindelijk mogelijk om de vervuiling op te kuisen, een nieuw woonproject te
realiseren en werk te maken van nieuw buurtgroen. Een zegen voor de jonge
gezinnen die nu al in de buurt wonen."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.