16 mei 2011

GEZOCHT: NIEUWE STRAATNAMEN VOOR WIJK PAPENHOF

Stad Mechelen wil de buurtbewoners van Mechelen-Nekkerspoel betrekken bij de keuze van nieuwe straatnamen voor de toekomstige wijk Papenhof.

 

Concreet gaat het om 2 straten en 4 pleinen: een nieuwe straat tussen
de Boerenkrijgstraat en de Kruiskensstraat en een nieuwe hoofdstraat
met in- en uitgang langs de Boerenkrijgstraat. De 4 groene pleinen
zullen naast de nieuwe hoofdstraat liggen en bij het nog te bouwen
appartementsgebouw achter de Nijverheidsstraat. Schepen van
patrimonium en wijk-en dorpszaken Marina De Bie en Schepen van
Informatica Kristl Strubbe rekenen op de creativiteit van de
buurtbewoners.

 

Schepen
Marina De Bie:"De
keuze voor nieuwe straat- en pleinnamen is niet zo makkelijk. Er zijn
wettelijke regels in het spel. Er moet bij voorkeur geput worden uit
gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en
cultuurleven, de toponymie en de volkskunde. Ook belangrijke
historische figuren komen in aanmerking maar we mogen geen naam van
een nog levende Mechelaar gebruiken. We zullen dus niet vragen aan de
bewoners om zomaar wat uit hun duim te zuigen. De keuze moet
verdedigbaar en volgens bepaalde regels zijn.
"

 

Die
regels zullen tijdig worden gecommuniceerd via de communicatiekanalen
van de stad. De werkmethode zal eigentijds zijn. De buurtbewoners
zullen bij de keuze gebruik kunnen maken van een door de stad
aangeboden webapplicatie.

 

Schepen
van Informatie Kristl Strubbe:"Dat
is burgerparticipatie anno 2011. Ideeën van Mechelaars bereiken ons
nu eenmaal het snelst en gemakkelijk via het web. Stad Mechelen is
qua digitalisering andere centrumsteden ver vooruit, en die troef
moeten we gebruiken. Onze ICT-dienst ontwikkelt een applicatie
onder de noemer 'burgerpanel'. Papenhof wordt een interessante
test case
."

 

Schepen
Marina De Bie blikt vooruit:"
Voor
alle duidelijkheid: u
iteraard
zullen we via de wijkraad ook zoveel mogelijk Mechelaars trachten te
bereiken die geen internet hebben. Want waardevolle ideeën kunnen
van overal komen. Maar a
ls
'burgerpanel' blijkt te werken kunnen we het misschien wel
gebruiken bij latere projecten waar wijken in ontwikkeling zijn,
zoals Spreeuwenhoek en Stuivenberg
."

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.