16 dec 2013

Groene Apen gesignaleerd in het Cultuurcentrum

Het Cultuurcentrum in Mechelen wordt vanaf deze maand intensief begeleid door Ecolife vzw in het kader van het 'Groene Apen' project. Met een draaiboek en inspirerende pratijkvoorbeelden kunnen de medewerkers de interne milieuzorg verbeteren. Een actieplan moet ervoor zorgen dat alle interne processen duurzamer verlopen. Schepen van Duurzaamheid en Klimaat Marina De Bie: "Vanaf deze maand tracht het Cultuurcentrum als Klimaatgebouw fors te besparen op haar energiefactuur. Samen met Ecolife wordt nu ook het water- en papierverbruik, de afvalstromen en de mobiliteit van personeel en bezoekers onder de loep genomen. Stel dat we 10% meer bezoekers kunnen overtuigen om met de fiets of het openbaar vervoer naar een voorstelling te komen: dat zijn heel wat uitgespaarde autokilometers en minder fijn stof voor onze binnenstad." Op de planning staat onder andere een brede bevraging van de bezoekers van het centrum. Zo kunnen knelpunten inzake duurzame bereikbaarheid gedetecteerd en aangepakt worden. Het project 'Groene Apen' loopt van december 2013 tot september 2014. Meer info op

www.groeneapen.be

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.