15 mei 2013

Klimaatgebouw Conservatorium bespaart bijna 10 % op energieverbruik

Het Conservatorium heeft z'n titel van Klimaatgebouw 2012 met glans bewezen. Op een half jaar tijd (november 2012 ? april 2013) slaagden de leerlingen en leerkrachten erin samen 9,35 % te besparen op hun totale energieverbruik. Dat is een goed resultaat, zeker gezien de koude en vooral lange winter.  Sinds 2005 neemt de stad Mechelen deel aan de campagne 'Klimaatgebouw'. Die actie verloopt naar analogie met de Energiejacht en wordt telkens tijdens de winterperiode georganiseerd met ondersteuning van de intergemeentelijke vereniging IGEMO. Elke gemeente mag één gebouw inschrijven, met als doel om daar zo veel mogelijk energie (zowel elektriciteit als aardgas) te besparen. De gebruikers van het gebouw worden hierbij begeleid en gesensibiliseerd. Klimaatgebouw Conservatorium

De keuze viel vorig jaar op het Stedelijk Conservatorium als voorbeeldgebouw van energiebesparing op de werkplek. 'De muziekschool' bereikt een grote doelgroep, gaande van leerkrachten tot leerlingen, ouders en bezoekers. Omdat het Conservatorium al beschikte over een nieuwe energiezuinige verwarmingsketel, zonnepanelen op het dak en thermostatische kranen, was deze actie een extra uitdaging. 

De energiebesparing werd via twee wegen gerealiseerd. Enerzijds namen de personeelsleden hun energiegedrag onder de loep en werd een tandje bijgestoken om zuinig met energie om te springen: lichten bleven niet onnodig branden, ramen en deuren werden steeds gesloten houden, elektronische toestellen gingen uit aan het eind van de dag en de nachtstanden aan (bv. bij thermostaatkranen). Kleine verschillen die samen een grote energiebesparing kunnen opleveren. 

Anderzijds werden enkele kleinere technische ingrepen uitgevoerd waar nodig, ter waarde van zo'n € 1000. Een aantal klapramen/klapdeuren en radiatorkranen werden hersteld en een aantal leidingen kregen extra isolatie. Extra stekkerdozen met aan-uit schakelaar werden voorzien, omdat die het sluipverbruik van computers en schermen verder voorkomen. 

Hoeveel werd er bespaard?

Het elektriciteitsverbruik in het Conservatorium nam niet af: er werd 5,48 % meer elektriciteit verbruikt dan voor diezelfde periode in 2011-2012. Een verklaring hiervoor is dat het absolute elektriciteitsverbruik voorheen al heel laag lag en er sowieso weinig besparingspotentieel was. Daarom werd bewust gemikt op een lager gasverbruik, en dat streefdoel is met glans behaald: 34.263 kWh werd bespaard, een daling van 11,46 %. Dat bracht het totaal op een besparing van 31.929 kWh of 9,35 % minder energie. Dit komt overeen met het jaarlijkse energieverbruik van een gemiddeld gezin in Vlaanderen, goed voor een bedrag van € 2304, dat hier werd uitgespaard op een half jaar tijd. Het betekent ook dat er 19 ton minder CO2 werd uitgestoten deze periode.

Een mooi resultaat, vindt schepen van Klimaat en Energie Marina De Bie: "De CO2-impact van verwarming is voor een doorsnee gebouw vele malen groter dan de impact van het elektriciteitsgebruik. We zijn dan ook erg tevreden met de forse daling  van het gasverbruik. Het zorgt bovendien voor een mooie besparing voor de stadskas. Dit resultaat past in onze ambitie om van Mechelen een klimaatneutrale stad te maken. Dat kunnen we als stadsbestuur niet alleen, vandaar de noodzaak om samen te werken met organisaties en instellingen, bedrijven en burgers".

In het verleden hebben andere stadsgebouwen (Brandweer, Stadsmagazijn, Bibliotheek, Oud Moederhuis, Academie voor Beeldende Kunsten, Politie en Kinderkribbes) ook al bewezen met de campagne Klimaatgebouw 10 % energie te kunnen besparen. Het Conservatorium deed het dus de voorbije winter bijna even goed. 

Wedstrijd Dikketruiendag

Nog een manier om energie te besparen, is een dikke trui aan te trekken en de verwarming een graadje lager zetten. Dat deden we met z'n allen in februari tijdens de negende editie van de Dikketruiendag. Hieraan gekoppeld werd een oproep gedaan onder de leerlingen van het Conservatorium om deel te nemen aan een wedstrijd. De opdracht? Creatief aan de slag gaan rond energiebesparing en klimaatverandering. 

Volgende winnaars kwamen uit de bus:

-        Categorie 'groep': gedichtenbundel/tekeningenset van de klas van Niki De Meyer

-        Categorie -12: muziekstuk van Andreas Vanquaille en Toon Stippelmans

-        Categorie +12: tekeningenset van Isabelle Hens. 

Zij mochten een leuke en energievriendelijke prijs in ontvangst nemen.

Energiebewust Mechelen

Met haar deelname wil de stad Mechelen haar bewoners sensibiliseren en aanzetten tot rationeel energiegebruik. Deze actie kadert dan ook in het groter energie- en klimaatbeleid van de stad. Mechelen tekende vorig jaar ook al de Convenant of Mayors. Door deze verbintenis streeft de stad Mechelen ernaar om de 20 % CO2 reductiedoelstelling te behalen en te overtreffen tegen 2020. 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.