19 jun 2018

5 klimaatneutrale projecten krijgen samen 17 500 euro subsidie
Variatie blijft groot: van samentuinen en kippen tot mobiele zonnepanelen

Klimaatneutrale buurten en verenigingen

Het subsidiereglement ‘Klimaatneutrale buurten en initiatieven’ bestaat ondertussen bijna 3 jaar. In dit reglement worden Mechelaars gesteund en gestimuleerd om samen te werken rond de klimaatproblematiek.

 

Dit kan zijn door bv. het uitwerken van een sensibiliserende actie (type 1), maar ook door een project op te zetten dat rechtstreeks bijdraagt aan het halen van de klimaatdoelstellingen van de stad (type 2).

De voorbije rondes viel het alvast op hoe creatief de Mechelaar hiermee omgaat. De diversiteit aan projecten is ondertussen zeer groot. Om dit in de verf te zetten ging de voorstelling van de nieuwe laureaten ook door in de site ‘Potterij’ waar onder andere ‘De Klusbib’ (uitleendienst voor gereedschap) en ‘Plastic Moon’ (herwerken van plastiek tot nieuwe voorwerpen) gehuisvest zijn.

Met de 5 nieuwe projecten erbij werden sinds de opstart van dit subsidiereglement 21 type 2 projecten gesteund, voor een totale som van ongeveer 80 000 euro.

 

5 nieuwe projecten

Bij de nieuwe oproep werden in totaal 9 projecten ingediend. Vijf type 2 projecten werden weerhouden en krijgen een subsidie.

Twee projecten hebben zich laten inspireren door vorige edities. Op het pleintje in de De Noterstraat wordt een kippenren gepland, zoals er ook al gesteund werden in blokstraat en de Rozenstraat. Dit project krijgt 2500 euro subsidie. Het is de intentie van de indieners om dit project te laten uitgroeien tot een collectieve tuin voor de buurt.

Moestuin Heihoek wil dan weer ondersteuning aanbieden om moestuinen te ontwikkelen in de wijk. Ook moestuinprojecten werden al eerder gesteund. Zij mikken echter niet enkel op tuinieren in bakken (zoals in de samentuin aan de achterzijde van Den Deigem), maar willen ook voortuinen benutten als moestuin. Ze willen daarvoor in de komende zomer een moestuincoach inzetten en groepworkshops aanbieden. Dit project krijgt 3750 euro van de stad.

De bewoners van het Esdoornplein willen dan weer verder gaan met de collectieve renovatie van de woningen. In een eerste fase lieten 4 bewoners samen hun dak isoleren, met het nieuwe project wil de buurt een collectieve gevelisolatie doen. Momenteel zijn een kleine 10 gezinnen geïnteresseerd. Met hun aanvraag vraagt de groep ondersteuning om een duurzaamheids- en energie-expert aan te stellen om de buurt te begeleiden, ze krijgen hiervoor 3750 euro.

Klimaan is een energiecoöperatie in oprichting. Een groep geëngageerde Mechelaars wil hiermee iedereen de kans geven mee te investeren in lokale projecten van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Hun project moet vooral toelaten om de structuur op poten te zetten, bv. door ondersteuning voor de opmaak van een communicatie- en financieel plan of de uitbouw van een website. Ook dit project krijgt 3750 euro.

Met de zomervakantie in aantocht maken ook veel jeugdbewegingen zich klaar voor het jaarlijkse zomerkamp. Om koelkasten te laten functioneren ver van de bewoonde wereld en zonder vervuilende generatoren, willen de initiatiefnemers van ‘Zonnepanelen op Kamp’ en mobiele unit maken die zowel de koelkasten als de zonnepanelen bevat. Bovendien kunnen ook kleinere apparaten hiermee van stroom worden voorzien. Het project heeft tot doel een dergelijke unit te bouwen en deze buiten de kampperiode ook te verhuren voor gebruik op evenementen. Ook Zonnepanelen op Kamp ontvangt 3750 euro.

“Het is duidelijk dat de Mechelaars zich laten inspireren door eerder goedgekeurde projecten, maar elke keer zitten er ook verrassende nieuwigheden tussen. Het is zeer fijn om te zien op hoeveel aspecten en door hoeveel mensen er aan het klimaat gewerkt. De steun die we vanuit de stad geven, blijkt de motor te zijn van heel veel kleine en grote projecten en dat was net wat we voor ogen hadden. Veel projecten staan gebundeld op de webpagina van Mechelen Klimaatneutraal. Ik raad iedereen aan die eens te bekijken en dan tijdens de zomer rustig na te denken over een eigen project, de aanvragen voor de volgende ronde moet binnen zijn tegen 30 september 2018”, besluit schepen De Bie.

W https://klimaatneutraal.mechelen.be/klimaatneutrale-initiatieven-en-buurten