07 nov 2013

Laat je ongebruikte stookolietank nu gezamenlijk saneren

In het kader van de ik leef verstandig campagne organiseert Stad Mechelen, samen met de gemeente Puurs, een . Inwoners kunnen op terecht op de

collectieve sanering van stookolietanks21 novembergratis infoavond in OC De Kettinghe te Heffen (Sint-Amandusstraat 5A).

Oude stookolietanks die onbeheerd in de grond achterblijven, kunnen vroeg of laat beginnen lekken. Ook lege tanks bevatten nog resten olie die een ernstige bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. Het saneren van de bodem na een lekkende tank is een stuk duurder dan het op een goede manier buiten gebruik stellen van de tank. 

Het stadsbestuur wil dit probleem dan ook voorkomen door inwoners de mogelijkheid te geven hun ongebruikte stookolietank op een correcte en goedkope manier te laten verwijderen of op te vullen. Door een grote groep geïnteresseerden te bundelen, kan de prijs aanzienlijk gedrukt worden. 

Geïnteresseerden kunnen terecht op de gratis infoavond op donderdag 21 november om 20.00 u in OC De Kettinghe te Heffen (Sint-Amandusstraat 5A).  Het bijwonen van de infoavond is volledig vrijblijvend en iedereen is welkom.

Voor meer info kan je terecht op www.ikleefverstandig.be (> projecten > gezinnen).

contactpersoon:

Helge Vandeweyer

Projectmananger Milieu, Energie en Duurzame ontwikkeling

015 28 77 65

0489 79 08 49

Helge.Vandeweyer@igemo.be

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.