23 nov 2012

Maneblussers gaan op Energiejacht

Stijgende energiefacturen? Niet als het van de deelnemers aan de Energiejacht afhangt. Vanaf 1 december 2012 trekken ze op jacht naar energievreters in huis. Hun doel? Zo veel mogelijk energie besparen tijdens het stookseizoen zonder aan comfort in te boeten. Maar ook op de werkplek is zuinig omspringen met energie aangewezen. Om te kijken waar het beter kan, vormt het Conservatorium vier maanden lang het Mechelse Klimaatgebouw. Op 1 december klinkt het startschot van het nieuwe jachtseizoen. De Energiejacht is een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu en daagt je uit om zo veel mogelijk energie te besparen. Tijdens de Energiejacht vorig jaar bespaarden meer dan 5000 deelnemers gemiddeld 10,44 %, goed voor gemiddeld 141 euro. Dit jaar trachten we samen nog beter te doen. Het jachtseizoen loopt af op 31 maart 2013, maar bedoeling is uiteraard om ook daarna zuinig met energie te blijven omspringen. Aan de Energiejacht kan je gratis deelnemen. Registreer je op

Doe mee!
www.energiejacht.be en voer wekelijks je meterstanden van gas, elektriciteit en water in. Neem er ook je energieafrekening bij, zodat je je verbruik én je besparing op de voet kan volgen. Via een handige tool op de site krijg je een perfect zicht op je energieverbruik, je energiekosten en kan je vergelijken met het Vlaamse gemiddelde en met je verbruik uit het verleden. Wie deelneemt aan de campagne, ontvangst wekelijks een nieuwsbrief met tips, getuigenissen en interessante info. Doe je dat trouw, dan kan je er bonuspunten mee verdienen en sparen voor een leuk spaarproduct.

Conservatorium = Klimaatgebouw 2012
Sinds 2005 neemt de stad Mechelen deel aan de campagne 'Klimaatgebouw'. Die actie verloopt naar analogie met de Energiejacht en wordt telkens tijdens de winterperiode georganiseerd met ondersteuning van de intergemeentelijke vereniging IGEMO. Elke stad/gemeente mag één gebouw inschrijven, met als doel om daar weer zo veel mogelijk energie (zowel elektriciteit als aardgas) te besparen. De gebruikers van het gebouw worden hierbij begeleid en gesensibiliseerd.

Mechelen neemt deze winterperiode voor de 8ste keer deel. Deze editie viel de keuze op het stedelijk Conservatorium als voorbeeld van energiebesparing op de werkplek. Het Conservatorium bereikt een grote doelgroep, gaande van leerkrachten tot leerlingen, ouders en bezoekers. Daarnaast beschikt 'de muziekschool' over een nieuwe energiezuinige verwarmingsketel, zonnepanelen op het dak en thermostatische kranen. Met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van ongeveer 80.000 kWh (= het gemiddeld jaarverbruik van 25 gezinnen) en een aardgasverbruik van meer dan 300.000 kWh (= het gemiddeld jaarverbruik van 12 gezinnen) zijn er nog aanvullende besparingsmogelijkheden. Hier maken de personeelsleden werk van door hun eigen energiegedrag onder de loep te nemen. Daarnaast zullen ook kleinere technische ingrepen worden uitgevoerd waar nodig.

Schepen van Duurzaamheid en Leefmilieu Marina De Bie benadrukt de noodzaak van actiecampagnes: "Met structurele ingrepen en investeringen in de infrastructuur kan je heel wat energie besparen en zelf groene energie produceren. Die ingrepen hebben we als stadsbestuur de voorbije jaren zeer bewust uitgevoerd. Maar daarnaast bestaat er een grote besparingsmarge die je enkel kan aanboren door je eigen gedrag te veranderen. B.v. door het licht niet onnodig aan te laten en elke avond je PC en printer volledig uit te schakelen. Tijdens de energiejacht gaan we op zoek naar die extra besparingen."

Vorig jaar waren de kinderdagverblijven in de Dennenstraat en Zwaluwstraat de Mechelse klimaatgebouwen. Dankzij enkele technische ingrepen, maar vooral ook dankzij de extra inspanningen door de gebruikers van het gebouw, werd in totaal 50.486 kWh bespaard. Dat komt overeen met een jaarverbruik van twee gezinnen. Hierdoor werd 12 ton CO2 minder uitgestoten en 4000 euro bespaard.

Energiebewust Mechelen

Met haar deelname wil de stad Mechelen haar bewoners sensibiliseren en aanzetten tot rationeel energiegebruik. Deze actie kadert dan ook in het groter energie- en klimaatbeleid van de stad. Mechelen engageert zich ook door deelname aan de campagne klimaatneutrale organisatie 2020 van de provincie Antwerpen en op 27 maart 2012 ondertekende de gemeenteraad ook de Burgemeestersconvenant of de Convenant of Mayors. Door deze verbintenis streeft de stad Mechelen ernaar om de 20% CO2 reductiedoelstelling te behalen en te overtreffen tegen 2020.

Praktische info
Registreer je voor de Energiejacht via www.energiejacht.be of door een mailtje te sturen naar info@energiejacht.be, of klop aan bij de dienst Duurzame Ontwikkeling en Energie van stad MechelenE duurzame.ontwikkeling@mechelen.be | T 015 29 75 45

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.