15 mei 2012

Maneblussers op Energiejacht in de keuken

De Energiejacht zit er op. Deze campagne, een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu en de opvolger van 'Klimaatwijken', gaat samen met burgers op zoek naar energieverslinders in huis.

Tussen  1 december 2011 en 31 maart 2012 spaarden de
deelnemende Mechelaars maar liefst 12 % energie in de keuken
, goed voor 118.512
kWh besparing/jaar ofwel 41,5 ton.

De Energiejacht heeft tot doel de aandacht te vestigen op het energiegebruik en
je tot gedragsverandering te motiveren. Elk jaar komt een ander deel van het
huis aan bod. Dit jaar was dat de keuken. 46 gezinnen namen deel, waaronder 16
OCMW-gezinnen. Zij registreerden tussen 1 december 2011 en 31 maart 2012 al hun
energiegegevens en trachtten zoveel mogelijk te besparen op hun energiefactuur.
Tijdens de vorige editie bespaarden Vlaamse gezinnen maar liefst 6,5 % energie.
Dit jaar deden ze nog beter. In totaal werd er 12 % uitgespaard op primaire
energie, 15 % op CO2, 11 % op gas, 19 % op grijze elektriciteit en 14 % op
groene elektriciteit.

Schepen van Leefmilieu Marina De Bie: "Opnieuw een mooi
resultaat voor de Mechelse deelnemers. Het toont nog maar eens aan dat verdere
energiebesparing mogelijk is. Ook met kleine maatregelen. We hopen dat de
deelnemers hun ervaringen zullen delen met anderen. Elke inspanning betekent
lagere energiefacturen en een kleinere klimaatimpact."

De Energiejacht wordt gesteund door de Milieuraad en
Mechelen Klimaatstad, loopt in samenwerking met de Vlaamse provincies, Dialoog,
de netbeheerders, de deelnemende gemeenten en ABLLO, een regionale
milieuvereniging uit het Waasland.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.