17 okt 2012

Mechelen dimt lichten voor Nacht van de Duisternis

Mechelen is een duurzame gemeente en draagt haar steentje bij in het inperken van energiegebruik. Daarom neemt de stad ook dit jaar deel aan de 17 editie van de Nacht van de Duisternis. Op 20 oktober worden in Mechelen de lichten van enkele openbare gebouwen en monumenten gedimd. de

 

Het waaklichtje van je elektronische toestellen uitzetten, je verwarming een graad lager en je trui ietsje dikker. Het zijn kleine tips die allemaal samen je energieverbruik flink kunnen doen dalen. De Nacht van de Duisternis streeft hetzelfde doel na. Tijdens deze donkerste nacht van het jaar, dit jaar op 20 oktober, doven zoveel mogelijk steden en gemeenten hun openbare verlichting om hun energieverbruik in te perken. De campagne is een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu, vzw Preventie Lichthinder, de Werkgroep Lichthinder van de VVS (Vereniging voor Sterrenkunde) en de JNM (Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieu). Samen roepen ze steden en gemeenten op om zoveel mogelijk openbare verlichting te doven op één avond, zonder dat de veiligheid eronder lijdt.

 

Stadsgebouwen beperkt verlicht

Ook Mechelen draagt haar steentje bij. De verlichting op de Grote Markt van het stadshuis, de Sint-Romboutstoren, het Schepenhuis en het Postgebouw zal om 19u beperkt gedoofd worden, tot 8u 's ochtends. Ook de klemtoonverlichting van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Hanswijkbasiliek, Sint-Katelijnekerk en het Hof van Busleyden wordt gedimd. In de Onze-Lieve-Vrouwestraat schakelt men tijdelijk over op functionele verlichting.

Ook het hedendaagse kunstwerk 'De Nieuwe Mechelaars' van de hand van de Poolse kunstenaar Krzysztof Wodiczko, die nog tot 10 december elke avond tijdens de tentoonstelling Newtopia op de gevel van het stadhuis wordt geprojecteerd, zal die avond uitzonderlijk niet getoond worden.

Energiebewust Mechelen

Met haar deelname wil de stad Mechelen haar bewoners sensibiliseren en aanzetten tot rationeel energiegebruik. Naast deze campagne neemt de stad ook deel aan verschillende initiatieven die een bewuster energiegebruik en het inperken van niet-functionele lichtoverdracht promoten.

Deze actie kadert in het ganse energie-en klimaatbeleid van de stad Mechelen. De stad neemt deel aan de campagne klimaatneutrale organisatie 2020 van de provincie Antwerpen en de gemeenteraad ondertekende op 27 maart 2012 ook de Burgemeestersconvenant of de Convenant of Mayors. Door deze verbintenis streeft de stad Mechelen ernaar om de 20% CO2 reductiedoelstelling te behalen en te overtreffen tegen 2020.

Schepen van Duurzaamheid en Leefmilieu Marina De Bie blijft overtuigd van de noodzaak van deze actie: "Deze jaarlijkse campagne blijft Mechelaars en bezoekers eraan herinneren dat er nog heel wat mogelijk is op het vlak van energiebesparing. Hoewel we als stad groene stroom aankopen en verbruiken, is het belangrijk dat we ons energieverbruik verder terug dringen. Hoe minder energie we met zijn allen verbruiken, hoe duurzamer we bezig zijn."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.