13 okt 2011

Mechelen dooft lichten tijdens Nacht van de Duisternis

De is een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu, vzw Preventie Lichthinder, de Vereniging voor Sterrenkunde en de Jeugdbond voor Milieu en Natuur. Op vragen zij aan gemeenten in Vlaanderen om de lichten te doven. De stad Mechelen doet net als de voorbije jaren opnieuw mee. "

16de Nacht van de Duisterniszaterdag 15 oktoberTussen 20u30 en 7u doven we de openbare verlichting op verschillende plaatsen in de binnenstad. Met deze actie willen we Mechelaars sensibiliseren rond lichtvervuiling en energieverbruik. Hierbij roepen we ook bedrijven, horecazaken en Mechelaars op om dit voorbeeld te volgen", aldus schepen van Leefmilieu Marina De Bie.

Er wordt vandaag de dag te veel en verkeerd verlicht. Het kan vaak met minder zonder dat de veiligheid er onder lijdt. Even vaak wordt de verlichting naar boven de hemel in gestraald. Met alle gevolgen van dien: te veel nachtelijke verlichting leidt tot slaapgebrek en tot gezondheidsproblemen bij mensen. Maar ook het bioritme van planten en dieren leiden eronder. "Los daarvan is het gewoon ook een verspilling van energie en geld. Duurzaam omspringen met onze middelen is goed voor de begroting en onze leefomgeving", zegt Marina De Bie.

Met de campagne 'Nacht van de Duisternis' willen de organisatoren de aandacht vestigen op de lichtvervuiling in Vlaanderen. Deze actie heeft meer dan enkel symbolische waarde. Het zet onze diensten aan om creatief na te denken over lichtvervuiling en kansen te benutten om ze te verminderen. En dat werkt.

De openbare verlichting van monumenten wordt gedoofd aan de Grote Markt, het stadhuis, de Sint-Romboutstoren, het Schepenhuis, het postgebouw, de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de Hanswijkbasiliek, de Sint-Katelijnekerk en het Hof van Busleyden. In de Onze-Lieve-Vrouwestraat zal op functionele verlichting worden overgeschakeld. De veiligheid blijft wel voldoende gegarandeerd.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.