06 dec 2012

Mechelen krijgt nieuw parkeergeleidingssysteem

De stad Mechelen zal vanaf mei 2013 gebruik maken van een nieuw parkeergeleidingssysteem. Dat zorgt ervoor dat automobilisten via de vlotste weg naar de best gesitueerde vrije parkeerplaatsen worden geleid, en vermindert zo het zoekverkeer. Daarmee streeft de stad naar meer uniformiteit en duidelijkheid voor de automobilist in Mechelen. Een dynamische bewegwijzering leidt vanaf midden mei 2013 automobilisten in Mechelen automatisch naar de meest aangewezen parkeerplaats. De stad Mechelen sloot hiervoor voor de tweede keer op rij een contract af met het bedrijf Vialis NV uit Temse. Zij zullen het bestaande parkeergeleidingssysteem aanpassen aan de huidige behoeften. De nieuwe versie biedt meer uniformiteit en duidelijkheid voor de automobilist. Zeker met het oog op de werken aan de stationsomgeving, is dat in Mechelen een goede investering.Duidelijk en uniform

Dynamische borden
In het nieuwe geleidingssysteem worden de bestaande wegwijzerborden vervangen door dynamische borden die de rijrichting en de bezetting van de parkings weergeven. Dynamische peilen kunnen in geval van omleidingen door werken of onvoorziene omstandigheden zoals ongevallen onmiddellijk de aangewezen alternatieve rijroute signaleren. Daarnaast wordt nog ruimte voorzien voor een korte informatietekst aan de weggebruiker. De functionaliteit en het onderhoud worden geoptimaliseerd, en de borden worden dynamischer gemaakt door de vaste belettering te vervangen door gekleurde LED-modules. Er wordt met verschillende kleuren gewerkt, die staan voor een ander tarief of soort parking. Daarnaast worden bezettingsmetingen uitgevoerd en wordt een communicatiesysteem opgesteld tussen de parkings, de borden en het beheersysteem. Door het volledig dynamisch te maken zullen in de toekomst borden gemakkelijker aangepast kunnen worden.

In eerste instantie krijgen centrumparkings Grote Markt, Kathedraal, Lamot, Hoogstraat en Veemarkt een dynamische bewegwijzering, net als de parkings Zwartzustersvest en Zandpoortvest 2. Voor de overige randparkings, Zandpoortvest 1 en Rode Kruisplein is een statische bewegwijzering voorzien, net zoals voor randparking Douane. Deze borden kunnen op termijn ook omgebouwd worden in dynamische borden.

De stad moet nog onderhandelen met de parkeeruitbaters over het financieringssysteem. Er wordt terug met een verdeelsleutel gewerkt zoals nu bij het huidige systeem het geval is. De installatie- en onderhoudskosten worden gedeeld gedragen door de parkeeruitbaters en de stad Mechelen, op basis van het aantal verwijzingen naar de parking en het aantal parkeerplaatsen van de parkings in het systeem.

Parkeerinfo op je smartphone of computer
In de toekomst zullen automobilisten de informatie uit het parkeergeleidingssysteem in Mechelen ook kunnen opvragen via het web en via een mobiele app voor smartphones.

De aanpassingswerken aan het parkeergeleidingssysteem inclusief het onderhoudscontract voor 5 jaar zullen zo'n 400.000 euro (btw incl.) kosten.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.