01 feb 2011

Mechelen meest duurzame stad van Vlaanderen

Mechelen scoort hoogste op milieuconvenant. En wil nog beter doen. Om de toelagen te krijgen die verbonden zijn aan de Vlaamse Milieuconvenant moet Mechelen jaarlijks een  onderscheidingsniveau halen. Dat wil zeggen: de stad moet 35 van de 65,5 te behalen punten scoren. Maar Mechelen streeft naar duurzaamheid op alle domeinen en doet veel beter. Vandaag haalt de stad 59,5 punten van de 65 en is daarmee de meest duurzame van de Vlaamse centrumsteden. Schepen van leefmilieu Marina De Bie klinkt ambitieus.Schepen De Bie:"

Stad Mechelen heeft een voorbeeldfunctie te vervullen. Daarom is deze score meer dan symbolisch. Ze bewijst dat het ons menens is met duurzaamheid. We zien bijvoorbeeld dat onze nieuwe duurzame criteria voor RUPs (nvdr RUP=Ruimtelijk Uitvoerings Plan) zeer positief beoordeeld worden. De RUPs van woonprojecten als Papenhof en Spreeuwenhoek-Venne gooien hoge ogen. Ook ons duurzaam aankoopbeleid levert ons goeie punten op."

 Schepen De Bie beklemtoont dat de goede resultaten de stad niet op zijn lauweren zal laten rusten. In tijden van crisis is het zaak slimme beleidskeuzes te maken. En dus:

"We zetten de inspanningen om Mechelen duurzamer te maken onverminderd voort. In 2011 blijven alle premies bestaan en we zullen blijven sensibiliseren. Alle stadsgebouwen worden daarenboven 'klimaatgebouwen'. Maar we investeren ook! Enkele voorbeelden: we kopen een electrisch voertuig aan voor onze parken. Onze uitvoeringsdiensten hebben all 2 electrische vrachtwagens. De politie rijdt waar mogelijk rond op fietsen en electrische fietsen. Ook de Gluttons zijn binnekort allemaal electrisch aangedreven. We breiden onze steun uit aan E.V.A. (Ethisch Vegetarisch Alternatief). We voorzien meer budget voor duurzaam woon-werkverkeer aan de Stad. We investeren zwaar in een pakket energiebesparende maatregelen. Het personeel van domein Tivoli krijgt een bakfiets. En als kers op de taart is er uiteraard de keuze voor nieuwe L.E.D.-verlichting in onze straten. Dat is maar een fractie van de inspanningen die we doen om van Mechelen de meest duurzame stad van Vlaanderen te maken."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.