01 dec 2011

Mechelen ondertekent het charter voor biodiversiteit

Samen met ondertekent de stad Mechelen een charter voor biodiversiteit in

Natuurpunt
de regio. Concreet gaan beide partners intensiever samenwerken om de
biodiversiteit in stad en regio te beschermen en te versterken.

"De biodiversiteit staat
zowel lokaal als globaal zwaar onder druk. In Vlaanderen zou 28% van de plant-
en diersoorten bedreigd zijn," zegt schepen van Leefmilieu Marina De Bie. De
belangrijkste bedreigingen en verstoringen zijn: versnippering, vermesting, de
toenemende impact van een gewijzigd klimaat en van uitheemse soorten,
achteruitgang algemene milieukwaliteit en een weinig duurzaam ruimtegebruik.

Eén van de uitdagingen beschreven in het Vlaams milieubeleidsplan was
als volgt: "Zowel in de stad als op het platteland moet de biodiversiteit
bevorderd en de toestand van kritieke soorten verbeterd worden. Alle Vlamingen
moeten in hun directe omgeving kunnen genieten van een toegankelijk stuk
natuur."

Het belang van acties rond biodiversiteit door en/of in samenwerking met
lokale overheden werd als volgt samengevat:

 • samen met de
  bevolking werken aan de zorg voor natuur
 • samen met de
  bevolking ervaren van de diensten van de natuur (regulering
  waterkwantiteit en -kwaliteit, brandhoutvoorziening, plattelandstoerisme,
  zachte recreatie,?)
 • samen met de
  bevolking opvolgen van de toestand van de natuur en analyseren van
  oorzaken van verlies aan biodiversiteit.

De lokale overheden spelen bijgevolg een belangrijke rol in het behoud
en versterken van de biodiversiteit.

Marina De Bie: "Met de
ondertekening van het charter en van de verfijnde intentieverklaring bevestigt het
stadsbestuur van Mechelen
het belang van de biodiversiteit voor de stad en haar
inwoners, en zet het een nieuwe belangrijke stap in de strijd voor het behoud
van de biodiversiteit."

Om af te sluiten: enige
symboliek met deze plaats voor de ondertekening.

Naast het geweldige zicht op
de vele riviervalleien van Mechelen, stellen we ons meteen in de plaats van
onze "lieve" slechtvalk die hier nestelt en jaarlijks voor nakomelingen zorgt
van een bedreigde diersoort.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.