12 aug 2015

Mechelse stadsvloot ‘verfietst’

Verduurzamen dienstverplaatsingen  uitbreidenfietsvloot

door

 

Met de aankoop van 10 elektrische fietsen en een plooifiets wordt het mogelijk om de dienstverplaatsingen van Stad Mechelen verder te vergroenen en een nieuwe stap te zetten richting klimaatneutrale organisatie. Inzetten op de fiets is een logisch vervolg van de vergroening van de vloot, na o.a. de hybridewagens voor dienstverplaatsingen van de collegeleden, CNG-voertuigen voor het Sociaal Huis en de elektrische voertuigen voor de onderhoudsdiensten.

 

 

Een klimaatneutrale stad worden kan alleen als het een gedragen inspanning is van zowel burgers, bedrijven als bestuur. Het is daarbij cruciaal dat de stad het goede voorbeeld geeft. Het Mechels stadsbestuur wil dit doen door over enkele jaren al een klimaatneutrale organisatie te zijn. "We mikken op 2018 om dit te realiseren", vertelt schepen van Klimaat Marina De Bie. "Dit betekent dat we op alle fronten inspanningen moeten leveren. Niet alleen naar bv. papierverbruik of verlichting en verwarming van de gebouwen, maar dus ook voor onze dienstverplaatsingen. Deze investering past binnen deelcampagnes 'In de stad kies je voor Stappen-Trappen-Openbaar vervoer' en 'Investeer in een duurzaam vervoermiddel' binnen 'Mechelen Klimaatneutraal'."

 

Verduurzamen vloot

Het verduurzamen van de vloot van de stadsdiensten is een inspanning die al meerdere jaren wordt aangehouden:

  • elektrische glutons en veegmachines die de stad net te houden
  • CNG-bestelwagens (compressed natural gas) voor het Sociaal Huis
  • hybridewagens voor dienstverplaatsingen van de schepenen en de verdeling van de interne post (waarvan ondertussen één wagen tijdens het weekend in de Cambiovloot wordt ingeschakeld)
  • elektrische vrachtwagens voor de uitvoeringsdiensten
  • abonnement op Cambio om het aantal eigen wagens te beperken

Toch kan alles uiteraard beter. Ook duurzame wagens hebben een milieu-impact en wagens zorgen hoe dan ook voor druk op de wegen en een minder aangename omgeving voor de zwakke weggebruikers. "We hebben uiteraard al dienstfietsen ter beschikking, toch is de afstand soms een belemmering. Ook het gebruik van het openbaar vervoer is niet altijd evident als er een grote afstand is tussen station en bestemming. Voor het verduurzamen van onze verplaatsingen was dus een extra investering noodzakelijk" aldus de schepen.

 

Nieuwe fietsen

Na de aankoop van een elektrische cargofiets in het kader van het project Cyclelogistics rond fietskoeriers, was de aankoop van gewone elektrische fietsen dan ook een logische keuze. "Elektrische fietsen nemen belangrijke drempels weg, zoals de tijd en afstand van de verplaatsing. Op die manier zorgen ze ervoor dat meer dienstverplaatsingen met de fiets zullen gebeuren", vervolgt De Bie.

Daarom stapte de stad mee in het project 'Trap de auto aan de kant', dat EANDIS voor lokale besturen opstartte. Een samenaankoop voor elektrische fietsen was hier een onderdeel van. Met deze samenaankoop wordt niet alleen de prijs lager gehouden, ook de personeelsleden konden er op intekenen. Ze kregen de kans om een testrit te maken en nadien al dan niet een fiets aan te schaffen. "Het stadspersoneel scoort al heel goed met minstens 35 % van de personeelsleden die momenteel met de fiets naar het werk komt. We hebben zeker nog potentieel om dit aandeel op te trekken en daar kan het aanschaffen van een elektrische fiets bij helpen." Uiteindelijk kochten vier personeelsleden een elektrische fiets via de samenaankoop, een aantal andere personeelsleden die een testrit deed met zo'n fiets, overweegt dit alsnog te doen.

 

Combinatie met openbaar vervoer

Voor verre verplaatsingen is het openbaar vervoer niet altijd een oplossing omdat er geen stopplaatsen in de buurt van de bestemming zijn of er te veel tijd verloren wordt met overstappen. Door de aankoop van een plooifiets wordt het voor een heel aantal bestemmingen wel mogelijk om de auto te laten staan. Op die manier kunnen ook deze verplaatsingen duurzamer worden ingevuld.

 

Met de volledige aankoop van de stad om tien elektrische fietsen en een plooifiets aan te kopen, is een bedrag van ruim 15 000 euro gemoeid. Het onderhoud van de fietsen wordt op 120 euro per jaar per fiets geraamd.

"De aankoop heeft een dubbel sensibiliserend effect waarbij de stad niet alleen de alternatieven actief promoot, maar de personeelsleden ook zelf kunnen aanvoelen dat deze opties ook voor hun eigen woon-werkverkeer een reëel alternatief kunnen zijn", besluit schepen De Bie.


W www.mechelen.be/klimaatneutraal

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.