28 jan 2013

Milieuraad zkt. leden

Na de sportraad is nu ook de stedelijke milieuraad aan het begin van de nieuwe bestuursperiode toe aan een nieuwe samenstelling. De milieuraad zoekt leden om zich de komende zes jaar voor de natuur en het milieu binnen Mechelen in te zetten. Heb jij een hart voor de natuur en wil jij je schouders zetten onder de milieuzorg in Mechelen? Stel je dan nog tot en met 26 februari kandidaat. De milieuraad is een groep mensen die het stadsbestuur adviseert over allerlei milieu- en natuuraangelegenheden en die eveneens een sensibiliserende en informatieve functie heeft. In de raad zetelen mandatarissen, afgevaardigden van politieke partijen, milieu- en natuurverenigingen, werkgevers en ?nemers, de landbouw- en onderwijssector, ? De milieuraad is daarnaast ook een plaats voor geïnteresseerde inwoners en voor wie zichzelf in volgende omschrijving herkent:-        Je hebt een positieve interesse in het milieu en de natuur

-        Je bent bereid je vertrouwd te maken met de wetgeving en problematiek hierover

-        Je woont bij voorkeur in Mechelen of hebt op zijn minst voeling en kennis van het grondgebied

-        Je wil je engageren om maandelijks de raadsvergaderingen bij te wonen en je te verdiepen in dossiers

-        Je kijkt verder dan de problemen in je eigen straat en wil je inzetten voor het algemeen milieubelang en de natuurontwikkeling

Schepen van Leefmilieu Marina De Bie: "Vrouwen zijn extra welkom, omdat beide geslachten gelijk vertegenwoordigd dienen te zijn in de raad en in het verleden vooral mannen deelnamen aan de milieuraad. Mechelaars met interesse in communicatie en participatie verwelkomen we met open armen. De milieuraad heeft als doel een brede groep burgers te bereiken en te betrekken bij het milieubeleid. Dat wordt een uitdaging voor de komende jaren."

Voormalig voorzitter Marijke Cardon blikt terug op de voorbije zes jaar: "Zelfs zonder technische of theoretische achtergrondkennis is lidmaatschap van de milieuraad een boeiende ervaring. Je kan er als geïnteresseerde Mechelaar je mening of gevoel uiten over de verschillende leefmilieu acties die onze stad onderneemt. Nog voor beleid in de praktijk wordt omgezet of milieuvergunningen worden verleend, kan je via de raad je mening kwijt en wordt er in de mate van het mogelijke naar ons geluisterd."

Je kandidaat stellen kan nog één maand, tot en met 26 februari. Meer informatie vind je op www.milieuraad.be/mechelen of neem contact op met de stedelijke dienst Milieu en Landbouw T 015 29 75 40| E milieudienst@mechelen.be

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.