Natuur en groen

Steden zijn belangrijk om de buitenruimte zoveel mogelijk te vrijwaren. Toch zijn ook groene gebieden in de stad zelf van groot belang: ze zuiveren de lucht, bufferen het regenwater en zorgen voor plekken om te spelen en/of tot rust te komen.

Tijdens deze legislatuur hebben we werk gemaakt van een ambitieus parkenplan om voor alle Mechelaars een parkje in de buurt te realiseren.

  • 10 nieuwe gebieden kregen een park / tuin invulling
  • de Sinte Metteuin, het Tivolipark en de Kruidtuin kregen een stevige upgrade
  • er werden extra speelbossen gerealiseerd

We maken werken van het vrijwaren en versterken van het groen dat er is

  • inspanningen om van Kauwendaal een stadsbos te maken
  • de ambitie om voor elke omgehakte boom op openbaar domein 2 nieuwe te plaatsen

Aandacht voor extra groen en biodiversiteit 

  • gebruik van inheemse en bijvriendelijke soorten in de parken en de bebloeming
  • vergroenen van de vlieten
  • 'Fleur je straat op' en het stimuleren van tegeltuintjes