20 apr 2012

Nieuwe locaties voor volkstuintjes in het vooruitzicht

. Stad Mechelen is nu actief op zoek naar nieuwe locaties. Op termijn dreigen

een hele reeks volkstuintjes te verdwijnen

"Vier tuintjes
verdwijnen in de nabije toekomst en 38 volkstuintjes zouden op langere termijn
verdwijnen door de bouw van een afdeling
geriatrie aan het nieuwe ziekenhuis," stelt schepen van Leefmilieu Marina
De Bie. "We hebben nu zicht op een aantal nieuwe locaties: in de omgeving van de
Baarbeek aan de Tervuursesteenweg en nabij de Liersesteenweg. Het gaat telkens
om domeinen van het OCMW. Daarnaast wordt de vraag naar mogelijke bijkomende
locaties gesteld aan de Vlaamse overheid " 

Volkstuintjes
winnen aan populariteit: op een wachtlijst staan intussen al zo'n 40 Mechelaars.
De vraag naar een stuk grond om groenten en fruit te telen, leeft binnen diverse
bevolkingsgroepen. "Zelfs zonder promotie te maken voor het concept zijn er al
45 geïnteresseerden die wachten op hun eigen volkstuin. Samenwerking met
gespecialiseerde natuurverenigingen als De Volkstuin, VELT of Natuurpunt wordt
opgenomen om zo naar de toekomst mooie projecten te kunnen realiseren. We moeten
dringend werk maken van bijkomende locaties," zo zegt schepen De
Bie.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.