28 mrt 2013

Ook in 2013 gaan we samen voor een Stad om te Zoenen

Vandaag is het startschot van de Stad om te Zoenen-campagne 2013 gegeven. Stad om te Zoenen bundelt alle initiatieven waarmee de stad Mechelen haar inwoners aanmoedigt om samen Mechelen proper en aangenaam te houden. Al zes jaar werken we zo samen met de Mechelaars aan een propere stad, een Stad om te Zoenen. Toch zijn er nog enkele vergeten plekjes die de nodige aandacht verdienen en die dit jaar de focus van de campagne vormen. Dit jaar toont de Stad om te Zoenen-campagne hoe ook deze plekjes opgefrist geraken als iedereen zijn steentje bijdraagt. Over heel Mechelen komen op 12 verschillende locaties (1 per wijk/dorp) telkens één grote kader te staan met twee contrasterende beelden: een opgeruimde locatie en diezelfde locatie die een week lang niet werd opgeruimd. Met deze beelden wil de stad de Mechelaar eraan herinneren hoe onze pleintjes, straten en steegjes er mooi kunnen bijliggen als iedereen een handje helpt en het goede voorbeeld geeft.   Schepen van Leefmilieu Marina De Bie: "We hopen dat deze beelden de mensen die alle rommel achterlieten, wakker schudden. Het verschil is frappant. Een week zonder opruimen geeft meteen een hoop zwerfvuil en bewust achtergelaten huisafval. Dat kan echt niet door de beugel. Tegelijk is het een oproep om de handen uit de mouwen te steken en samen met de stadsmedewerkers te zorgen voor een schone stad om te zoenen. Voor het materiaal zorgen wij, nu nog de helpende handen!"

Woon jij binnenkort in de Schoonste Straat van Mechelen?

Vandaag werd ook de aftrap gegeven voor de wedstrijd 'Schoonste Straat'. Iedere buurt kan meedingen naar deze titel. De opdracht is eenvoudig: organiseer samen met je buren een initiatief rond een propere en leefbare omgeving. Mechelen biedt alvast enkele middelen om mee aan de slag te gaan: de Lentepoets, Fleur je straat op, Peters en Meters, ? Je straat inschrijven kan via www.mechelen.be/stadomtezoenen. De winnaars krijgen niet alleen de eer om een jaar lang in de Schoonste Straat van Mechelen te wonen, maar krijgen bovendien een gratis straatfeest cadeau. De wedstrijd loopt tot 15 mei.

Lentepoets

De lente is opnieuw in het land, tijd voor een Lentepoets! Bij deze actie vormen minstens drie buren een poetsteam en gaan ze aan de slag om de straat of een ander stukje openbaar domein in de buurt opnieuw te laten stralen. Zo werken ze niet alleen aan een propere buurt, maar ook aan een gezellige straat.

De stad stelt een werkpakket voor de poetsteams ter beschikking waarmee de buren aan de slag kunnen. Je kan dit bestellen via de website tot 19 april. Onze reinigingsdiensten komen de vuilniszakken ophalen op een tijdstip en verzamelpunt dat de buren doorgeven. Deze actie loopt tot 15 mei.

Fleur je straat op

Vrijwilligers staan op 4 en 5 mei paraat om gratis plantjes uit te delen aan de Mechelaars. Elk gezin kan vijf plantjes samen met de nodige potgrond komen afhalen op één van de verdeelpunten. Wie wil kan zelfs zijn bloembak meteen laten vullen. De stad vraagt haar inwoners om deze plantjes aan de straatzijde te plaatsen. Zo maken we met ons allen onze straten fleurig. Let wel: het aanbod geldt zolang de voorraad strekt.

"Met deze acties willen we Mechelen nog mooier maken en iedereen een propere en nette leefomgeving bieden. Zwerfvuil moet uit het straatbeeld verdwijnen en plaats maken voor een frisse en groene indruk. Daarom roep ik de Maneblussers op om samen met de stadsarbeiders van de lentezon te profiteren om onze stad een grondige opfrisbeurt te geven", aldus schepen De Bie.

Schepen van Wijk- en dorpszaken Katleen Den Roover treedt haar collega bij: "De stad zet dagelijks een 90-tal arbeiders in om onze straten en pleinen netjes te houden, een grote investering in mensen en middelen. Maar de onderhoudsteams kunnen onmogelijk dagelijks alle straten van de dorpen en wijken reinigen. De stad proper houden is een verantwoordelijkheid van ons allemaal."

Peters en meters: succesvolle burgerparticipatie

Binnen die gedeelde verantwoordelijkheid zijn er zo'n 200 peters en meters die het Stad om te Zoenen-project trekken binnen hun buurt. Naast de wijkonderhoudsteams van de stad, gaan zij regelmatig de baan op om de stad proper en net te houden. Deze peters en meters engageren zich het hele jaar vrijwillig om een deel van het openbaar domein in hun buurt net te houden en zijn een mooi voorbeeld van een succesvolle burgerparticipatie. 

Iedere Mechelaar kan peter of meter worden. Zelfs kinderen kunnen in Mechelen Kinderstad het peter- of meterschap op zich nemen. De stad biedt de nodige vuilniszakken en materialen. Eén keer per jaar zet de stad zijn meters en peters in de bloemetjes op een speciaal ontmoetingsmoment. Om de samenwerking officieel te maken, plaatst de stad een bordje op het stuk openbaar domein dat de peter meter verder opvolgt. "Naast het aanbieden van gratis werkmateriaal willen we immers duidelijk maken hoe erkentelijk we zijn voor hun vrijwillige inzet. Bovendien werken de bordjes preventief. Wie zo'n bordje ziet en weet dat de straat door bewoners wordt onderhouden, denkt twee keer na vooraleer hij zwerfvuil achterlaat."

Schone bende

Het peter- en meterproject richtte zich naar individuen, maar werd onder de noemer 'de Schone Bende' dit jaar ook uitgebreid naar wijkcomités, jeugdbewegingen en andere erkende verenigingen. In ruil voor opruim- en onderhoudsacties die vanuit de (buurt)vereniging worden georganiseerd, voorziet het stadsbestuur financiële en materiële middelen om hun werking te ondersteunen. 

Schoonste School

Dit jaar organiseren we bovendien de tweede editie van School om te zoenen. In deze campagne bundelen scholen de krachten om milieubewust met afval om te gaan. Ze organiseren ludieke en originele zwerfvuilacties en maken zo kans op de titel van 'Schoonste School' en een mooie geldprijs. De wedstrijd loopt tot 15 mei.

Praktische informatie: www.mechelen.be/stadomtezoenen

  • Startmoment: 28 maart om 14.30u: uit elke wijk en dorp werd een plaats geselecteerd die nog te vaak kampt met zwerfvuil. Twee grote canvassen met contrasterende beelden van voor en na een opruimactie tonen hoe deze plekjes opgefrist geraken als iedereen zijn steentje bijdraagt.
  • Schoonste straat: de wedstrijd loopt tot 15 mei
  • Lentepoets: actie loopt tot 15 mei, poetspakketten kunnen besteld worden tot 19 april
  • Fleur je straat op: 4 & 5 mei

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.