23 jul 2012

Opbrengst zonnepanelen stadsgebouwen zichtbaar

In het kader van een duurzaam beleid met groene energie uit hernieuwbare bronnen, liet het stadsbestuur verleden jaar zonnepanelen op enkele stadsgebouwen plaatsen.  Nu wordt ook duidelijk hoeveel de

zonnepanelen de stad opbrengen.  "Via elektronische displays kan iedereen zien
hoeveel elektriciteit door de zonnepanelen opgewekt wordt", aldus schepenen
Greet Geypen (Open Vld) en Marina De Bie (Groen).

Vanaf  24 juli kan je zelf
bekijken hoeveel elektriciteit de zonnepanelen op de stadsgebouwen
opwekken.  Daarvoor zorgen de
elektronische displays die in 5 stadsgebouwen geplaatst werden. 

Deze 5 displays zijn terug te vinden in het Conservatorium (252 zonnepanelen),
het ABK (180), de kinderkribbe in de Dennenstraat (208), de kinderkribbe in de
Zwaluwstraat (184) en het stadsmagazijn (636). 
Een totaal van 1498 zonnepanelen. 
"Door het plaatsen van de
elektronische displays in onze stadsgebouwen willen we de mensen meer bewust
maken van het gebruik van groene energie. 
Iedereen heeft de mogelijkheid om op deze manier de actuele opbrengst
van het moment te bekijken", verduidelijkt Marina De Bie.

De dagopbrengsten worden
telkens opgeteld, zodat ook de totale opbrengst sinds de plaatsing van de
zonnepanelen zichtbaar is.  De displays
geven indicatief ook aan hoeveel gezinnen met de opgewekte stroom kunnen
voorzien worden van elektriciteit. 

Momenteel hebben de
zonnepanelen op de stadsgebouwen, uitgezonderd de zonnepanelen van het
stadsmagazijn die eind deze maand operationeel zullen zijn, 82.997,4 kWh
opgebracht.  "Dat komt overeen met het jaarlijks verbruik
van 24 gezinnen.  Eind dit jaar zullen
dat er naar schatting 65 zijn.  Vanaf
volgend jaar wanneer alle zonnepanelen vanaf de eerste dag operationeel zijn,
trekken we dat aantal nog op naar 83 gezinnen per jaar.  Op 5 jaar tijd kunnen we dus zo'n 400 gezinnen voorzien
van stroom
", legt Greet
Geypen uit.

De zonnepanelen zijn ook
goed voor de reductie van de CO2 uitstoot en dragen dus bij tot het
beperken van het broeikasteffect.  "Op dit moment is de stroomopbrengst goed
voor een reductie van 48 ton CO2. "Eind dit jaar zullen we in totaal ongeveer 133 ton CO2 bespaard hebben. Na 5 jaar zal dat meer dan
800 ton zijn
.  Hernieuwbare energie verkleint
onze ecologische voetafdruk", aldus Marina De Bie.

Milieuvriendelijk
energiebeleid

Naar de toekomst toe
kiest Mechelen voluit voor een milieuvriendelijke energiebeleid.  "Onze
uitvoeringsdiensten zijn al jaren aan het experimenteren met elektrische
straatstofzuigers en dito voertuigen. 
Gezien het positieve resultaat zullen onze technische diensten een
groter aanbod aan elektrische voertuigen krijgen om op termijn over te
schakelen op een volledig elektronisch gamma. 
Goed voor het milieu en door de rechtstreekse afname van stroom zijn we
bovendien niet afhankelijk van de stijgende energieprijzen", verklaart
Greet Geypen.

Eerder investeerde
Mechelen ook al in milieuvriendelijke maatregelen zoals het gebruik van groene
stroom en de bouw van watertanks.  Zo
werkt de boiler van de brandweer op zonne-energie en zorgen de watertanks
ervoor dat er regenwater gebruikt wordt voor het onderhoud van het openbaar
domein.

Ook met het oog op een
efficiënt energieverbruik werden de stookplaatsen van het ABK en het
Conservatorium vernieuwd.  "In augustus staat ook de renovatie van de
stookplaats van de kinderkribbe in de Dennenstraat gepland.  Milieuvriendelijke investeringen zorgen
ervoor dat je op termijn budgetvriendelijker kan werken", besluit Marina De
Bie.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.