29 mei 2015

Opnieuw aandacht voor beperken duivenpopulatie

De duivencampagne is ondertussen een traditie geworden. Ondanks de jaarlijkse campagne blijft een brede aanpak noodzakelijk om de populatie onder controle te houden. De duiven gedijen nog steeds erg goed in de Dijlestad. Hoe meer flora en fauna in de stad, hoe beter natuurlijk. Een overpopulatie van gelijk welke soort heeft echter vaak net het omgekeerd effect.   In het geval van de duiven is 'de mens' het voornaamste 'slachtoffer'. De duiven zorgen voor overlast op terrassen en de uitwerpselen beschadigen de gebouwen. "Voor Mechelen alleen gaat het om een productie van maar liefst 20 ton uitwerpselen per jaar. Dat kan vervelend zijn voor uw kapsel of kledij, maar het is vooral ook een zeer reëel gevaar voor de vele monumenten die onze stad rijk is", zegt schepen van leefmilieu, Marina De Bie. "De uitwerpselen tasten immers de eeuwenoude stenen aan." Paradoxaal genoeg is de grootste oorzaak van de problemen eveneens 'de mens'. "Veel mensen blijven de duiven voederen. Dat is meestal met de beste bedoelingen, maar het is onnodig en zorgt er voor dat de duiven zich sneller voorplanten dan wenselijk", aldus nog De Bie.

De jaarlijkse aanwezigheid van slechtvalken op de toren is dan ook lang niet voldoende om de populatie op peil te houden. Ook dit jaar blijft de stad dan ook inzetten op sensibilisatie, via de affiches/kaartjes waarop een dikke duif en de tekst "Ik ben voldaan. Dank u." staat afgebeeld. Mensen die het verbod niet naleven kunnen hiervoor een boete van maximaal 350€ krijgen.

Vanaf begin juni zal de populatie ook opnieuw actief beperkt worden door het wegvangen van de duiven. Dit gebeurt via het plaatsen van speciale inloopkooien. De gevangen duiven die geringd zijn worden aan de eigenaars teruggegeven, de andere gezonde dieren krijgen een tweede leven. De stad werkt daarvoor samen met Socio VZW, die via hun Duivenzorgcentrum op zoek gaat naar een nieuwe thuis voor de gevangen duiven.

Door deze werkwijze te hanteren probeert te stad op een zo diervriendelijk mogelijke manier de problematiek het hoofd te bieden. "Uiteraard blijft voorkomen beter dan genezen. We hopen dan ook dat de Mechelaars en de bezoekers van onze stad hier ook oog voor blijven hebben", besluit De Bie.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.