20 apr 2012

Planten van Hier

Na het ondertekenen van het charter voor de biodiversiteit van Natuurpunt en op advies van de Mechelse milieuraad, heeft stad Mechelen besloten om

strenger om te springen met exotische planten. Een aantal invasieve
exotische planten zullen niet meer gebruikt worden in het openbaar groen. Met
een aantal andere exoten wordt in de toekomst omzichtiger omgesprongen. Met dit
actieplan neemt Mechelen haar voorbeeldfunctie inzake de bescherming van lokale,
streekeigen planten ter harte en worden schadelijke invasieve soorten
bestreden.

Invasieve planten zijn exotische soorten die buiten hun
natuurlijk verspreidingsgebied werden geïntroduceerd. Schepen van Leefmilieu
Marina De Bie: "Meestal gaat het om sierplanten. Ze vestigen zich buiten de
tuinen, in wilde habitats, breiden zeer sterk uit en zorgen voor concurrentie
met inheemse fauna en flora. Zo kunnen ze ernstige economische schade
aanrichten." In Mechelen kregen we onder andere al te maken met Japanse
duizendknoop in Thiebroekbos en Amerikaanse vogelkers in domein Tivoli.

De stadsdiensten gaan werken met 2 lijsten. Een lijst met
planten die niet meer aangeplant zullen worden in het openbaar groen. Een
tweede lijst met soorten waar omzichtig dient omgesprongen te worden.

"Autochtone planten bieden veel voordelen: ze zijn goed
aangepast aan de lokale groeiomstandigheden en betekenen dikwijls een
exclusieve voedingsbron voor bepaalde organismen," zegt schepen De Bie. Om
lokale plantensoorten meer kansen te bieden, werd met de steun van de regionale
landschappen en de Vlaams overheid het label Plant van Hier in het leven
geroepen. Dit label zal overheden en consumenten aanzetten om oog te hebben
voor de herkomst van hun plantgoed.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.