23 apr 2013

Regeling blauwe zones wordt aangepast

Vandaag ligt op de gemeenteraad een voorstel voor om de regeling van de blauwe zones in Mechelen te wijzigen. Vanaf 1 mei zouden de bestaande blauwe zone borden aangepast worden van E9b (parkeren is toegestaan voor personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen) naar E9a met onderbord max. 3,5 ton (parkeren is toegestaan, maximum 3,5 ton). Hierdoor kunnen eigenaars van lichte vrachtvoertuigen opnieuw reglementair parkeren in de blauwe zone. Schepen van mobiliteit Marina De Bie licht toe: "We krijgen sinds een aantal maanden een groot aantal klachten van eigenaars die geverbaliseerd werden voor het parkeren van hun voertuig in een blauwe zone. Ook een aantal ondernemers werden getroffen. Het college heeft daarom besloten om de regeling aan te passen. In plaats van alle vrachtvoertuigen te weren (ook de kleine wagens type Renault Kangoo of Peugeot Partner) werken we in de toekomst met een tonnagebeperking van maximum 3,5 ton. Zware vrachtwagens zijn voor het parkeren dus nog steeds niet welkom in woonwijken waar de blauwe zone geldt." Vanaf 1 mei kunnen eigenaars van lichte vrachtvoertuigen opnieuw een bewonerskaart aanvragen.  

Voor de aanpassing worden reflecterende stickers gebruikt. Met het oog op kostenefficiëntie worden de bestaande borden dus niet vervangen. De aanpassingen kunnen voor een fractie van de kostprijs van een volledige vervanging doorgevoerd worden.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.