10 jul 2018

Ruim 66 000 euro voor projecten Collectief Kanaga en Plan International België
Mechelen Mondiaal werkt 2 jaar rond thema ‘Kwaliteitsonderwijs’

Collectief Kanaga en Plan International België ontvangen elk 33 194 euro voor de financiering van hun projecten rond het thema ‘Kwaliteitsonderwijs’. Hiermee wordt de derde editie van de tweejaarlijkse campagne ‘Mechelen Mondiaal’ opgestart. De volgende 2 jaar zullen alle activiteiten i.h.k.v. Mondiaal Beleid een sterke link met dit thema krijgen en zal de stad activiteiten opzetten en ondersteunen om bijkomend fondsen te werven voor deze projecten.

 

Na de vorige 2 cycli die respectievelijk rond de thema’s ‘Kinderrechten’ en ‘Duurzaamheid’ draaiden, schoof de Mondiale Raad deze keer ‘Kwaliteitsonderwijs’ naar voor als thema. Schepen Marina De Bie van Mondiaal Beleid: “De thema’s worden telkens voorgesteld door de Mondiale Raad, het college maakt de definitieve keuze. ‘Kwaliteitsonderwijs’ vonden we een zeer goed voorstel. Onderwijs en levenslange vorming spelen immers een cruciale rol bij het emanciperen van mensen en bij het bieden van kansen op een betere toekomst. Belangrijke elementen in wat een goed Mondiaal Beleid moet zijn. Bovendien heb ik zelf een achtergrond als leerkracht en ligt kwaliteitsvol onderwijs me zeer nauw aan het hart.”
 

Gekozen projecten

  • Collectief Kanaga vzw - Onderwijs en vorming voor de 70 vrouwen van 3 plattelandsgemeenten in Barouéli, Mali

In 3 gemeenten van de Cercle Barouéli in Mali krijgen plattelandsvrouwen van Coöperatieve Associatie van Karitéboterproducenten vorming o.a. rond alfabetisering. De verwerking van de kariténoten is er de belangrijkste bron van inkomsten van vrouwen op het platteland. Met het uitgebreide lesprogramma worden de materiële, economische en morele belangen van de vrouwelijke leden van de coöperatie versterkt.
In Mechelen zal Collectief Kanaga op vlak van sensibilisering vooral inzetten op culturele activiteiten, zoals een avond met spreker, fototentoonstelling of een infoavond over Mali gekoppeld aan een cultureel event met Mechelese Malinese muzikanten.

“Samen met de Stad Mechelen en met de ngo Gaas Mali werkt Collectief Kanaga vzw een onderwijsprogramma uit voor de vrouwen van de plattelandsgemeenten Konobougou, Kalaké en Sanando in de regio Barouéli op 150 km van de hoofdstad Bamako in Mali.
Dit lesprogramma bestaat uit alfabetiseringssessies, milieueducatie, bedrijfsbeheer, technische training over karitéverwerkingstechnieken en promotie van rechten en bescherming van vrouwen met als doel de oprichting van een karitéverwerkingsbedrijf die een inkomen betekent voor de vrouwelijke bevolking van Barouéli", vertelt Linda De Smedt van Collectief Kanaga vzw.

Met het project van Plan International België in Benin willen ze het recht op onderwijs en bescherming verbeteren. Via het aanbieden van een inclusieve beroepsopleiding en het verhogen van de capaciteit ervan moet de kans op lokale tewerkstelling verbeteren. De geldprijs wordt ingezet voor de activiteiten in Atacora, in het Noordelijk deel van het land, met een lage scholingsgraad. Er wordt gewerkt in de gemeentes Cobly, Materi, Kouandé en Pehunco.
De Mechelse werkgroep van Plan International België zal bij het sensibiliseren in Mechelen over dit project vooral inzetten op Mechelse scholen en bedrijven.

“Plan International en de Stad Mechelen willen 5000 meisjes en jongens in het noorden van Benin de kans geven om naar school te gaan of een beroepsopleiding te volgen. Veel jongeren hebben momenteel deze kans niet omdat ze te arm zijn, een lichamelijke beperking hebben of omdat ze een meisje zijn. Door te investeren in goed onderwijs, een kindvriendelijke schoolomgeving, degelijk schoolmateriaal en creatieve uitwisseling met andere scholen, nemen meisjes en jongens hun toekomst zelf in handen.” Dixit Bert Devogeleer – coördinator Plan International - Regionale werkgroep Mechelen.
 

Mechelen steunt nog 12 andere ontwikkelingsprojecten in de wereld

Naast Mechelen Mondiaal bestaat ook nog steeds het subsidiereglement ‘Ontwikkelingsprojecten in de wereld’. ”Het reglement Mechelen Mondiaal mikt op grotere initiatieven binnen een gekozen thema, maar niet elk thema past even goed in de werking van een bestaande organisatie. We vinden het als stad ook belangrijk de waardevolle reguliere werkingen van de organisaties te steunen om zo continuïteit te verzekeren en de bestaande diversiteit in het aanbod te behouden”, aldus nog schepen De Bie.

Ook hier moeten de organisaties aan een aantal voorwaarden voldoen om subsidies te kunnen ontvangen en wordt hun werking door een jury beoordeeld. Op basis van de score die ze daarbij halen, wordt het subsidiebedrag bepaald. Ze krijgen dit bedrag in principe twee jaar op rij, al wordt er na één jaar wel een tussentijdse evaluatie gedaan.

“Via het subsidiereglement ‘Ontwikkelingsprojecten in de wereld’ gaat de volgende twee jaar zo’n 75 000 euro naar 12 organisaties. Ze ontvangen in deze periode elk gemiddeld zo’n 6000 euro, afhankelijk van de beoordeling van hun subsidiedossier”, besluit schepen De Bie.

De volgende weken en maanden zullen Collectief Kanaga, Plan International België en Mechelen Mondiaal via allerlei acties de projecten in Mali en Benin bekend maken bij de Mechelaar.

W https://mondiaal.mechelen.be/

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.