20 jan 2012

Samenwerking met Natuur- en Landschapszorg vzw wordt verder gezet

De stad Mechelen doet al drie jaar lang beroep op Natuur- en Landschapszorg voor het van een aantal . Het stadsbestuur evalueert de overeenkomst met Natuur- en Landschapszorg jaarlijks. In 2011 hebben ze opnieuw goed werk geleverd, dus ook dit jaar zullen zij verschillende groene plekken in Mechelen onderhouden.

groenonderhoudparken en bossen

De vzw Natuur- en Landschapszorg staat in voor het natuurbeheer in de Kruidtuin, het Thiebroekbos, het bos Kauwendaal, het overstromingsgebied Wupstraat, het speelbos Geerdegem, aan de Gustave van de Woestijnestraat en de Juniorslaan. De stad voorziet €54.450 om deze opdrachten aan hen uit te besteden.

"Door hun doorgedreven expertise leveren ze jaar na jaar waardevol werk. Milieuvriendelijk en sociaal ondernemen zorgt hier voor kwaliteit. Vorig jaar werd het nieuwe speelbos in Geerdegem b.v. samen met hen gerealiseerd. Dat deze vzw werkt met bioafbreekbare smeer- en hydraulische oliën, plantaardige kettingolie en benzeenvrije brandstoffen is voor ons van groot belang vermits ze vaak aan het werk zijn in kwetsbaar gebied. Zij verlichten bovendien het werk van onze reguliere stadsdiensten," aldus schepen van Leefmilieu en Personeelszaken Marina De Bie.

Het gaat onder meer om het opkuisen van grachten en het vrijhouden van wandelpaden in parken en bossen. Natuur- en Landschapszorg is ook een sociaal economiebedrijf dat werkzoekenden onder begeleiding tewerkstelt. De vzw zet zo'n twintig voltijdse en vijf deeltijdse groenarbeiders aan het werk, samen met hun 7 begeleiders.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.