29 nov 2012

Schone bendes zetten zich in voor een proper Mechelen

Mechelen telt een 200-tal peters en meters die zich in het kader van volledig vrijwillig inzetten om een deel van het openbaar domein in hun buurt proper en net te houden. Dit erg succesvolle project wil de stad Mechelen nu . Dankzij een nieuw reglement kunnen Mechelse verenigingen en buurtcomités vanaf volgend jaar als 'schone bende' deelnemen aan Stad om te Zoenen. Het nieuwe reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van november.

Stad om te Zoenenuitbreiden met een aanbod naar groepen

Schepen van wijk- en dorpszaken en leefmilieu Marina De Bie is tevreden: "Er was al langer sprake van een uitbreiding naar groepen toe. Met dit aanbod hopen we heel wat extra Mechelaars te betrekken bij ons project voor een propere stad. We voorzien in dezelfde materiële ondersteuning als voor de peters en meters. Bijkomend zorgen we, afhankelijk van de grootte van het projectvoorstel, voor een toelage. Een financiële duw in de rug voor het Mechels verenigingsleven."

De materiële steun bestaat uit gratis vuilniszakken voor het inzamelen van restafval en PMD, de ophaling van het ingezamelde zwerfvuil en een uitleenbaar pakket met o.a. afvalgrijpers en borstels om mee aan de slag te gaan. De toelage is afhankelijk van de grootte van het werkgebied en de graad van vervuiling en varieert tussen 200 en 400 euro per jaar. De dienst wijkonderhoud van de stad doet per project een inschatting van hoeveel werkuren er nodig zijn en op basis daarvan wordt de toelage bepaald.

Verenigingen en buurtcomités kunnen kiezen uit twee soorten projecten. Bij zwerfvuilprojecten worden gebieden die tot het openbaar domein van de stad Mechelen behoren zwerfvuilvrij gemaakt. Bij onderhoudsprojecten wordt er samengewerkt met de dienst wijkonderhoud. De taken variëren dan van onkruid wieden, helpen aanplanten van plantgoed tot het ruimen van bladeren en snoeiafval. Men kan kiezen uit een lijst projecten die door de stad is opgesteld of er kan een ander werkgebied voorgesteld worden. Dat moet uiteraard ook tot het openbaar domein behoren.

Overeenkomsten worden afgesloten voor 1 jaar. Er is steeds een eindevaluatie voorzien, naast tussentijdse feedbackmomenten, waarna de toelage al dan niet toegekend wordt door het stadsbestuur. Inschrijven kan binnenkort via een inschrijfformulier op www.mechelen.be of via een wijkmanager of dorpshuisverantwoordelijke. Tijdens de maand december zullen alle verenigingen en buurtcomités uitgebreid geïnformeerd worden over het nieuwe reglement. Voor het jaar 2013 kan er ingeschreven worden tot en met 31 januari.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.