04 dec 2013

Stad Mechelen start met proefproject fietsparkeervakken

Om een antwoord te bieden op het groeiende aantal fietsers start stad Mechelen met een proefproject fietsparkeervakken. "Buitenlandse toeristen merken het meteen. In Mechelen wordt veel gefietst. Steeds meer Mechelaars, bezoekers en ondernemers fietsen door onze autoluwe binnenstad. Dat is uitermate positief maar de medaille heeft ook een keerzijde: op sommige plaatsen ontstaat wanorde door de vele gestalde fietsen. Dat is voor niemand aangenaam. Ze belemmeren de doorgang voor voetgangers, rolstoelgebruikers en kinderwagens. Fietsparkeervakken kunnen een oplossing bieden," zegt schepen van Mobiliteit en Duurzaamheid Marina De Bie. De stad Mechelen haalt de mosterd in Nederland. Daar zet men in , in winkelstraten of op pleinen en markten.

fietsvakkenop plaatsen waar gebruikers kort willen stallenOp erg drukke locaties helpen de wegmarkeringen om het stallen van fietsen ordelijk te laten verlopen

Eerst worden de parkeervakken getest op de Botermarkt. Die wordt op korte termijn heraangelegd. Indien de proefopstelling niet het gewenste resultaat met zich meebrengt, worden de sporen gewoon uitgewist. De stad hoopt dat de fietsparkeervakken op de proefopstelling wel goed gebruikt zullen worden en de hinder voor voetgangers, andersvaliden en fietsers verminderen. "Dat moet ervoor zorgen dat nog meer Mechelaars aan het fietsen gaan. We blijven verder werken aan een fietsvriendelijke stad," aldus schepen De Bie.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.