04 mrt 2013

Step-up naar klimaatneutraal Mechelen

Mechelen gaat deel uitmaken van het , een van steden gericht op het verbeteren van concrete actieplannen voor duurzame energie (SEAP.) "Met onze deelname aan Step-up zetten wij ons in het peloton van Europa om de klimaatuitdaging aan te gaan", zegt burgemeester Bart Somers.

Vlaamse Slimme Steden platformlerend netwerk

Step-up is de naam van een Europees subsidieprogramma rond technologie, innovatie en duurzaamheid. Het is de bedoeling om in een aantal grote Europese steden innovatieve duurzaamheidsprojecten op te starten. Daarnaast omvat het project een zogenaamd lerend netwerk. Van dit netwerk zal Mechelen deel uitmaken.

"In Vlaanderen heet dit het Slimme Steden platform. Deze steden worden in hun duurzaamheidsambities begeleid door VITO, een toonaangevend Europees onderzoekscentrum dat innovatieve technologieën toepasbaar maakt voor overheid en industrie, in ons geval op het vlak van duurzame energie. Andere steden in het platform zijn Hasselt, Oostende, Leuven en Genk", weet schepen voor klimaat Marina De Bie.

In juni volgt de selectie van de concrete projecten. "Als partnerstad zullen wij de kans hebben om als eerste de methoden en modellen uit het project te testen en er feedback op te geven. Dit is uiterst belangrijk om een leefbare koolstofarme strategie voor onze stad te ontwikkelen. Dit project is een eerste versnelling om onze eigen stad te verduurzamen", zegt Bart Somers.

Step-up is niet het eerste initiatief in de duurzaamheidsambities van de stad. "Samen met stadsvernieuwing en wonen is klimaat een topprioriteit voor het stadsbestuur de komende jaren. We streven naar een klimaatneutrale organisatie. Tegen 2018 dringen we de emissies van de stadsdiensten drastisch terug. We willen per dienst zo snel mogelijk een zero-uitstootbalans kunnen voorleggen. De deelname aan dit project is al een aanloop naar een concreet plan, waarvan sprake in het bestuursakkoord, om - conform de Covenant of Mayors - Mechelen 2030 klimaatneutraal te maken", zegt Marina De Bie.

Dit project gaat ook hand in hand met het project Smart Twin Cities, dat Mechelen eind voor jaar indiende bij de Europese Commissie. Met Siemens als industriële partner wil Mechelen zich daarbij profileren als modelstad voor het implementeren van slimme technologieën voor optimale energie-efficiëntie en CO2-reductie.

De deelname aan het Vlaams Netwerk Slimme Steden is gratis. Het schepencollege van Mechelen mandateerde vrijdag de burgemeester om de engagementsverklaring te ondertekenen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.