06 jan 2012

Technopolis en Stad Mechelen zetten een ‘City Partnership’ op over duurzame mobiliteit

Technopolis, het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie, en Stad Mechelen sloten een af in het kader van het (Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science). In totaal werken 69 partners (doe-centra en steden) uit 27 verschillende landen mee aan het project om op Europees niveau modellen en aanbevelingen te definiëren rond maatschappelijke thema's. 

City PartnershipEuropese project PLACES

Technopolis en Stad Mechelen werken voor dit project samen rond het thema duurzame mobiliteit. Om de inwoners van Mechelen en de bezoekers van Technopolis op een boeiende manier te informeren over dit onderwerp organiseert het Vlaamse doe-centrum, samen met Stad Mechelen, op zondag 1 april een Ecomobiliteitsdag.

Bezoekers kunnen in Technopolis kennis maken met diverse duurzame vervoersmiddelen: elektrische en hybride voertuigen, fietsen en scooters, openbaar vervoer. Aanbieders van deze producten, universiteiten en onderzoeksinstellingen zijn aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Wie wil, zal ook zelf testritten kunnen maken met deze elektrische voertuigen. Workshops voor kinderen en onderzoeksinstellingen en -universiteiten brengen die dag 'groene mobiliteit' nog meer en interactief onder de aandacht. Bovendien kan het publiek ook zijn mening uiten over duurzame mobiliteit. 

Schepen van leefmilieu Marina De Bie: "Zo'n 18% van de CO2 uitstoot is momenteel te wijten aan allerlei soorten wegtransport. Transport is de grootste verantwoordelijke voor de uitstoot van fijn stof. Als we de omschakeling maken naar duurzame vormen van mobiliteit kunnen we en onze leefomgeving gezonder maken en strijden tegen de klimaatopwarming. Met de stad Mechelen doen we dit alvast door elektrische voertuigen te gebruiken voor onze buitendiensten en volgend jaar te investeren in hybride wagens."

Tijdens de ecomobiliteitsdag zal de Mechelaar bevraagd worden: "Het is een uitgelezen kans om te peilen naar het draagvlak voor elektrische wagens en fietsen. De stad wil immers verder investeren in laadinfrastructuur. Via de bevraging gaan we op zoek naar nieuwe locaties. Elke inwoner zal met een open vraag ook zijn visie kunnen geven op het mobiele Mechelen van de toekomst. Alle creatieve ideeën rond duurzame mobiliteit zijn welkom," zo stelt schepen De Bie.

Enkele andere thema's waaraan science centra en steden werken voor dit Europees project zijn: ICT, wetenschap en democratie, jongeren en wetenschappelijke beroepen, samenwerking met privé-bedrijven en ondernemers, wetenschap als motor voor sociale verandering,? Het Europese project PLACES loopt nog tot 31 maart 2014. 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.