14 dec 2012

Vanaf volgende winter: natuurschaatspret in Leest

Met de steun van het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling zal het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) binnenkort starten met de aanleg van een natuurijspiste in Leest. Hiervoor wordt een langs de Zenne, dat sinds enkele jaren eigendom is van de Vlaamse overheid, op een multifunctionele wijze ingericht. Zo zal het weiland dienst doen als voor steltlopers en watervogels in de winter, als waterberging bij hoge waterstanden, en als recreatief natuurijs bij hevige vrieskou.

laaggelegen weilandvoederplaats

Vroeger werden weilanden zoals de Bleukensweide in de winter geregeld onder water gezet, om de bodem op die manier vruchtbaarder te maken. Steevast werd er op die weilanden in de winter ook geschaatst. Door de steeds verdere indijking en bebouwing komt dit echter steeds minder voor. Bij strenge vorst gaan mensen op zoek naar dichtgevroren vijvers, vaak ook in natuurgebieden. Dit leidt wel eens tot gevaarlijke situaties, en is meestal ook niet toegelaten.

Schepen van Leefmilieu Marina De Bie steunt dit project: "Met de inrichting wil ANB dit weiland in de winter omtoveren tot een veilige natuurijspiste, waarbij al geschaatst zal kunnen worden vanaf de temperatuur een paar dagen onder het vriespunt zakt. Ecologisch, want er wordt geen stroom verbruikt om het ijs aan te maken. Vanaf volgend jaar zullen Mechelaars kunnen genieten van schaatspret in een prachtige omgeving."

Als voorbereiding van de eigenlijke werken werd een archeologisch vooronderzoek van de bodem uitgevoerd. De ligging van het perceel liet immers vermoeden dat er mogelijks prehistorische nederzettingen zouden kunnen geweest zijn, in dit geval op de samenvloeiing van de Molenbeek en de Zenne. Een gespecialiseerd studiebureau heeft boringen uitgevoerd om dit na te gaan, en heeft ook effectief sporen gevonden van oude bewoning (ouder dan de late middeleeuwen). Deze sporen zitten voldoende diep en zullen dus niet verstoord worden met de werken.

In een volgende fase zal de toplaag van het perceel afgegraven worden, en zal een laag dijkje aangelegd worden omheen het weiland.

De eerste schaatsers zullen normaal gezien in de winter van 2013-2014 verwelkomd worden, als het weer het toelaat.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.